BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001013
<
MNP_E_sz_2087_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_2087_(1).jpg
>

Pieta

warianty tytułu: Matka Boska Bolesna, Matka Boska Bolesna z Jarosławia

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,6 x 19,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1831 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia na cokole pod rozłożystym, owocującym drzewem liściastym (prawdopodobnie gruszą) Matkę Bożą Bolesną (postać siedząca), trzymającą na kolanach zdjętego z krzyża Jezusa. Maria, pochylona nad ciałem Syna, obejmuje je ramionami. Z pokorą przyjmując wolę Boga Ojca – mimo spływających po policzkach łez - przytula głowę Jezusa z uśmiechem. Ma sobie długą, marszczoną i związaną w pasie suknię i okrywający głowę płaszcz zdobiony lamówką z roślinnym ornamentem. Spoczywające na Jej kolanach (ukazane z lewego profilu) bezwładne ciało Syna spowija perizonium. Oczy Jezusa są zamknięte, na twarzy zastygł wyraz bólu. Jego prawa ręka spoczywa wzdłuż tułowia, a lewa (lekko zgięta) opada na kolana Matki. Na dłoniach, stopie i lewym boku widoczne są ślady po ukrzyżowaniu; na boku zaznaczone są także stylizowane skrzepy stężałej krwi wypływającej z rany. Głowy obu postaci wieńczą kabłąkowe korony i otaczają koliste nimby, z których rozchodzą się promienie. Na białym gładkim tle, po obu stronach Piety luźno (jakby spadały z drzewa) i niesymetrycznie umieszczone są po trzy stylizowane wpisane w koło kwiatki. Przy dolnej krawędzi nieukończony napis: "NAYS T". Kompozycja obwiedziona bardzo wąską czarną bordiurą z ornamentem białych stylizowanych listków (motyw zbliżony do zdobień na płaszczu Maryi). Na rewersie pieczęć z liczbą "64" oraz odręczna notatka ołókiem:"nr 4. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu 9 VI P 21".
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: NAYS T , (w lewym dolnym rogu)
numer inwentarza: MNP E sz 2087
uwagi: W sztukach plastycznych Pietà (z włoskiego pietà - 'miłosierdzie', 'litość'; z łac. pietas - 'miłość zgodna z powołaniem') – przedstawienie Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa, to jedno z najczęstszych przedstawień dewocyjnych. Odbitka wykonana wg klocka drzeworytniczego (dwustronnego) z 1831r.( jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu rodziny Kostryckich z Płazowa, obecnie w zbiorach MEK, nr inw. 7799 MEK). J. Kieszkowski sugeruje, że pierwowzorem uśmiechniętej Najświętszej Panny z opisywanego wizerunku mogła być Pieta Limanowska, zwana także Pietą Radosną. Jednak ze względu na podobieństwo układu postaci, jak ze względu na obecność – występującego w jarosławskiej legendzie - drzewa dzikiej gruszy inspiracją dla tego wizerunku była najprawdopodobniej figura Matki Bożej Bolesnej z Sanktuarium w Jarosławiu.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000001007 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
5000000026 klocek drzeworytniczy dwustronny Pieta, Cud w Walldürn
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©