BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001022
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,2 x 20,5 cm
miejsce pozyskania: Lublin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1836 datowanie odbitki drzeworytniczej: przed 1971.10.16 , data pozyskania do kolekcji MWS
opis: Drzeworyt odciśniety na szarym papierze czerpanym, żeberkowym. Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazany św. Onufry, zwrócony w prawo, w pozycji klęczącej, z rękoma wzniesionymi ku górze. Święty ma długie, sięgające do pasa włosy i brodę, a na biodrach przepaskę z drobnych listków. W górnej części kompozycji widoczne wśród obłoków dwa anioły, z których jeden trzymając w prawej ręce berło, lewą nakłada świętemu koronę na głowę, drugi podaje mu hostię z kielicha. W tle łagodne wzniesienia, cztery stylizowane drzewa, roślinność porastającą ziemię, po prawej czarny krzyż. U dołu napis kursywą.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , drzewo , hostia , kielich mszalny , korona , krzyż , pustelnik , święty Onufry
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 183 PRAWDIWY WYZURONEK SWONOFRY , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: E/1849/MWL
uwagi: Kult świętego Onufrego występuje w kościele wschodnim i zachodnim, w Polsce znany jest od średniowiecza. Święty Onufry, pustelnik, patron podróżników, włókniarzy, dorożkarzy jest przedstawiany z długimi włosami i brodą, które miały stanowić jedyne jego okrycie. Innymi atrybutami są grota przy źródle, a także dwa lwy kopiące dla niego grób. Kapliczki z jego figurą stawiano w odludnych miejscach, między innymi przy leśnych drogach, w górach. Odbitka wykonana została z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Grafika pochodzi z kolekcji Henryka Zwolakiewicza.
fotografia: Wasilczyk, Krzysztof , 2013
obiekty związane:
5000000196 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Mikołaj, Święty Onufry
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.02.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©