BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001326
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 34,8 x 27,8 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawiająca św. Jana Nepomucena z krucyfiksem i palmą męczeństwa, stojącego na niewysokim, barokowym postumencie. Święty odziany w strój liturgiczny, tj. czarną sutannę, komżę w zielono-pomarańczowe pasy i biały mucet z granatowym podbiciem, a na głowie otoczonej żółto-pomarańczową aureolą ma czarny biret.Po obu stronach świętego kwiaty i dwa unoszące się anioły z palmami męczeńskimi oraz wiankami, które trzymają na wysokości głowy św. Jana Nepomucena. W górnych narożach dekoracyjnie ujęte obłoki. Kompozycję zamyka czarna ramka. Górne narożniki ścięte (ubytek w klocku?). Tewers: pieczęć "29".
motyw ikonograficzny: anioł , gałązka palmy , krucyfiks , kwiat , święty Jan Nepomucen
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S IANA NePOMVCeNa , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (29)
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Nieznanego autora klocka określa mianem: "Mistrz N.M.P. z Mariazell". Drzeworyt pochodzi z teki, która trafiła do Biblioteki gdańskiej w latach 1945-1975. Jan Nepomucen (ok. 1348 - 1393), kanonik kolegiaty św. Wita w Pradze, spowiednik królowej Zofii Bawarskiej. W wyniku konfliktu z królem Czech, Wacławem IV został uwięziony a następnie wrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Jedna z wersji legendy podaje, że został stracony po tym, jak nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, gdy król domagał się ujawnienia grzechów swej żony Zofii. Jest świętym Kościoła katolickiego, kanonizowanym w 1729 roku. Czczony między innymi jako patron Czech, spowiedników i spowiadających się, budowniczych mostów, flisaków, tonących. Orędownik w czasie powodzi i patron dobrej sławy. Według tradycji ludowej chronił uprawy nie tylko przed powodzią ale i przed suszą. Schemat ikonograficzny, pojawiający się w sztuce ludowej, powielany także przez popularne grafiki dewocyjne, często wzorowany jest na figurze, umieszczonej na moście Karola w Pradze.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2015
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.12.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©