BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001531
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 11,5 x 18 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Dwie kompozycje obwiedzione cienkimi, miejscami przerywanymi liniami. Z lewej Matka Boska z Dzieciątkiem, z prawej Chrystus Ukrzyżowany i św. Maria Magdalena. Matka Boska w sukni i suto marszczonym płaszczu oraz welonie siedzi zwrócona na lewo. Maria pochyla głowę nad Dzieciątkiem Jezus, siedzącym na jej kolanach. Dzieciątko okryte jest jedynie pieluszką, osłaniającą biodra i prawe udo (lewa noga niewidoczna). Prawą rękę trzyma na ręce Marii, w lewej dłoni dzierży wielopłatkowy kwiat. Głowy Marii i Dzieciątka otoczone aureolami w formie obręczy. Tło kompozycji neutralne. U dołu napis. Kompozycja z prawej przedstawia centralnie Chrystusa Ukrzyżowanego. Perizonium osłania jego biodra. Wokół głowy promienisty nimb. Twarz Jezusa wyrazista, wzrok skierowany na patrzącego. Pod krzyżem klęczy z lewej św. Maria Magdalena, ukazana w powłóczystej sukni. Długie, proste włosy opadają na plecy. Święta obiema rękami obejmuje krzyż, tuląc się do stóp Ukrzyżowanego. Tło kompozycji architektoniczne. U dołu napis. Rewers: pieczęć z liczbą "32".
motyw ikonograficzny: architektura , Chrystus , Dzieciątko Jezus , kwiat , Matka Boska , święta Maria Magdalena
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: MATER GRATIAE , (w dolnej części kompozycji z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem) CHRISTVS CRVCIFICHS , (w dolnej części kompozycji ze sceną Ukrzyżowania)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (32)
uwagi: Drzeworyt odciśnięty został prawdopodobnie z klocka jednostronnego. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©