BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001603
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,4 x 26,3 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: po 1861?-1911ante? datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt stanowi fragment większej kompozycji złożonej z czterech odbitek sklejonych w jeden obraz; w pełnej wersji zajmuje miejsce u góry po lewej stronie, zob. np. S/155/B/5/MT. Odbitka przedstawia w prawym dolnym rogu symboliczne wyobrażenie cnót teologicznych - Wiary, Nadziei i Miłości. W prostokątnym obramowaniu z promieniami w narożnikach zakomponowano: krzyż z belkami zakończonymi motywem trójliścia, serce w owalu i kotwicę. W ramce po trzech stronach widnieje napis, po lewej i u góry znajduje się ornament roślinny z licznymi stylizowanymi kwiatami.
motyw ikonograficzny: kotwica , krzyż , Miłość , Nadzieja , ornament roślinny , serce , Wiara
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: .M ATMYNYMAS IWEDYMA. BŁAIWISTES. , (wokół przedstawienia cnót)
numer inwentarza: PME 31669
uwagi: Kieszkowski datuje klocki, z których odciśnięto cała kompozycję drzeworytniczą na lata po 1853 roku i wiąże powstanie kompozycji z ukazem "trzeźwości", wprowadzonym przez Murawiewa w 1853 roku. Według P. Galaune klocek pochodzi z warsztatu Aleksandrasa Vinkusa (1832-1912). Prawdopodobnie wykonany został przez samego Vinkusa (informację taką uzyskał Galaune m.in. od dzieci artysty). Z tego warsztatu pochodzą dwa zestawy niemal identycznych matryc. Opisywany drzeworyt pochodzi najprawdopodobniej z późniejszego zestawu klocków. Bezpośrednim wzorem dla drzeworytu była litografia, którą publikuje P. Galaune (il. 2). Najprawdopodobniej wykonana została w Niemczech na zamówienie biskupa Valančiusa przez firmę "Ochmigke i Rimcshneidera". W tece Łazarskiego odwrócona została kolejność górnych przedstawień. Zarówno na litografii, będącej pierwowzorem jak i na innych drzeworytach wizerunek Matki Boskiej Bolesnej umieszczony jest w lewej, górnej części kompozycji a krzyż z sercem i kotwicą z prawej. Zdaniem Kieszkowskiego napis na drzeworycie podany jest w dialekcie żmudzkim. Autor tłumaczy go w następujący sposób: Napomnienie o zachowaniu trzeźwości.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2021.11.10,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©