BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000066

Święty Izydor Oracz

warianty tytułu: Święty Izydor

odbitka kserograficzna

materiał (podłoża): papier
technika: kserografia
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 35 x 27 cm
datowanie odbitki kserograficznej: 1972
opis: Kompozycja o rozbudowanej, wielowarstwowej scenerii. W kompozycji zastosowano perspektywę odwróconą, z dominującą postacią św. Izydora - patrona rolników. Z lewej ukazany profil klęczącego Świętego, zwróconego w prawą stronę. Ukazany w kaftanie sięgającym do połowy ud, w bufiastych spodniach do kolan, czarnych trzewikach. Przez lewe ramię ma przerzucony suto marszczony płaszcz. Głowa lekko uniesiona, otoczona okrągłym, promienistym nimbem. Twarz wyrazista, okolona zarostem. Ręce lekko uniesione, dłonie złożone w geście modlitewnym. Przy lewym kolanie Świętego okuta łopata. Przed św. Izydorem, u dołu anioł orzący pługiem, zaprzężonym w dwa woły. Tuż za nim, w lewym dolnym rogu budynek. Powyżej trzy pagórki i zamek z wieżą i murami obronnymi. Przed świętym Izydorem, w prawej części kompozycji zaorane pole, w głębi dwie postacie , kierujące się na lewo, w stronę kapliczki słupowej. Pierwsza z nich, z prawej z kijem. Druga ze złożonymi, uniesionymi rękami, z głową otoczoną aureolą w formie obręczy (św. Izydor?). Powyżej, na wzgórzu kościół z dwiema wieżami i drzewo. Nad nim, wśród obłoków Trójca Święta, od której wybiega słup światła, skierowany w stronę klęczącego św. Izydora. Przy dolnej krawędzi napis. Przy inskrypcji, z lewej fragment nie wyciętego pola. Jedna litera w inskrypcji w lustrzanym odbiciu. Kopia drzeworytu ręcznie kolorowana cynobrową farbą, nałożoną na kilku fragmentach przedstawienia (m. in. kaftan Świętego, dachy budowli, promienie aureoli, liście).
motyw ikonograficzny: anioł , dom , drzewo , gest modlitwy , kapliczka słupowa , kościół , łopata , obłok , pług , światło , święty Izydor , Trójca Święta , zamek , zwierzę (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: PRAWDIWIWYZERUNEK S: YZDORA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: 46441 MEK
uwagi: Kopia wykonana na podstawie oryginału drzeworytu, znajdującego się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (nr inw. E/5000). Kult św. Izydora przyniesiony do Polski z Hiszpanii, rozpowszechnił się w XVII wieku. Osobę Świętego stawiano za wzór bogobojnego życia dla chłopów. Popularne w Polsce żywoty św. Izydora opowiadały, że przed wyjściem w pole zawsze uczestniczył we mszy. Gdy pewnego razu pan chciał ukarać Świętego za spóźnienie do pracy, jego oczom ukazał się anioł, orzący za pobożnego chłopa.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000061 odbitka graficzna Święty Izydor Oracz
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.08.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©