BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000138
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 23 x 15 x 2,3 cm
miejsce pochodzenia: Wola Zarczycka miejsce pozyskania: Wola Zarczycka
datowanie: 1801-1850
opis: Awers: Św. Piotr ukazany w 3/4 postaci na tle pasiastej kotary, zwrócony na prawo. Odziany w suto marszczony płaszcz. Na głowie, otoczonej okrągłym nimbem, kędzierzawe włosy. Twarz okolona zarostem. Nieproporcjonalnie duże dłonie złożone na wysokości piersi. W lewym, dolnym rogu kompozycji, przed Świętym widoczny fragment tiary, dwa klucze i okowy. W prawym, dolnym rogu kogut - symbol zaparcia się św. Piotra. Wyżej schematycznie przedstawiony pejzaż i chmura (?) o kształcie spłaszczonej ósemki. W dolnej części kompozycji nie ukończony napis na wydzielonym polu.<br > Rewers: Św. Paweł w 3/4 postaci, zwrócony na lewo, okryty suto marszczonym płaszczem. Wokół głowy okrągły nimb. Twarz okolona zarostem. Dłonie nieproporcjonalnie duże: w lewej trzyma na wysokości piersi otwartą księgę, w prawej miecz. W lewym, górnym rogu Oko Opatrzności. Poniżej niewielki prostokąt przecięty po przekątnej liniami. Za św. Pawłem, z prawej fragment wieży zwieńczonej krzyżem. U dołu, na wydzielonym polu napis i sygnatura drzeworytnika.
motyw ikonograficzny: klucz , kotara , księga , miecz , Oko Opatrzności , płaszcz , święty Paweł , święty Piotr , tiara , wieża , zwierzę (kogut)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SPIOTRA APOSTOŁAWOKO , (w dolnej części awersu) SPAWŁAA POSTOŁA , (w dolnej części rewersu) LR , (w lewym, dolnym rogu rewersu)
numer inwentarza: 4354/a-b MRE
uwagi: Klocek drzeworytniczy dwustronny przedstawia apostołów i uczniów Jezusa: św.Piotra oraz św. Pawła z Tarsu. Odnaleziony został w 1948 roku na strychu około 70-letniego wtedy mieszkańca Woli Zarczyckiej. Jego właściciel twierdził, że odkąd pamiętał, deska drzeworytnicza znajdowała się w jego domu i... używana była przez dzieci do zabawy.Sugerował, że mogła zostać wykonana przez któregoś z jego przodków.
fotografia: Stec, Grzegorz , 2011
obiekty związane:
5000000143 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Paweł
5000000142 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr
5000000488 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Paweł
5000001008 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr
5000001009 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Paweł
5000000963 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Paweł
5000000963 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Paweł
5000000969 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr
5000000969 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.09.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©