BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000167

Droga Krzyżowa

warianty tytułu: Święta Weronika ociera twarz Jezusowi, Droga Krzyżowa, stacja VI

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 17,9 x 25,4 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972 datowanie odbitki graficznej: 1972/1986
opis: Drzeworyt obrazuje apokryficzną scenę spotkania Chrystusa ze św. Weroniką. W centrum przedstawienia lekko pochylony Chrystus dźwiga krzyż na prawym ramieniu. Drugą ręką podtrzymuje belkę. Przed Chrystusem klęczy kobieta z długimi włosami. W rękach trzyma chustę. Obok św. Weroniki, przed Chrystusem, stoi Szymon Cyrenejczyk podtrzymujący górny koniec krzyża obiema rękami. Z prawej strony przedstawienia, za Chrystusem, widoczna postać żołnierza w tunice z biczem w uniesionej lewej ręce.
motyw ikonograficzny: Chrystus , chusta świętej Weroniki , Droga Krzyżowa , krzyż , rózga , Szymon Cyrenejczyk , święta Weronika , żołnierz
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1926
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000164 klocek drzeworytniczy dwustronny Ukrzyżowany, Święty Krzysztof, Droga Krzyżowa, Biczowanie Pana Jezusa
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.10.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©