BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000203

Strącenie do piekła

warianty tytułu: Święty Michał walczący z szatanem

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego

materiał (podłoża): papier
wymiary: 21 x 16 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: 1970/1971
opis: Drzeworyt przedstawia Świętego Michała Archanioła strącającego Szatana do piekła. Postać Świętego ukazana po lewej stronie kompozycji, odziana w szatę do kolan. Wokół głowy zwieńczonej krzyżem - aureola. Święty Michał uderza laską i depcze leżącego u jego stóp szatana o skrzydłach nietoperza. Pod diabłem widoczny wąż z rozwartym pyskiem. W prawym górnym rogu wyłania się ręka, obok widoczne słońce. Przy prawym brzegu kompozycji odwrócony napis w dwóch rzędach.
motyw ikonograficzny: diabeł , laska , Ręka Opatrzności , słońce , święty Michał Archanioł
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: (STrObCYne IO PIeKła) , (wzdłuż bocznej krawędzi)
numer inwentarza: 46415 MEK
uwagi: Reprodukcja drzeworytu zamieszczona była w "Balladzie o świątkarzu" Emila Zegadłowicza (1928). Drzeworyt odbity z klocka znalazł się w dwóch wydaniach teki "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra" (1928 i 1938). <br >Autorem nowodruków wykonanych na przełomie 1970/1971 był Józef Lisowski, krakowski artysta grafik. Św. Michał Archanioł czczony jest powszechnie jako obrońca w walce z szatanem. Patronuje także wielu krajom i miastom. W polskiej tradycji ludowej w dniu św. Michała 29 września pasterze rozpoczynali redyk jesienny: spędzali owce na zimę do wsi.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000335 klocek drzeworytniczy jednostronny Strącenie do piekła
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.11.09,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©