BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000259
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 10,2 x 6,6 cm
miejsce pozyskania: Polska
datowanie odbitki: 1801?-1850?
opis: Odbitka drzeworytnicza w formie prostokąta stojącego, ukazuje klęczącego św. Onufrego, któremu ukazuje się anioł z hostią wzlatujący na obłoku. Święty ukazany został z prawego profilu, półnagi, z długimi włosami i brodą, które służą mu za okrycie, ponadto na biodrach ma opaskę. Jego głowę otacza nimb z otokiem promieni. Przed Onufrym na ziemi leży otwarta książka, czaszka i krzyż. Na drugim planie z prawej widnieje budynek-pustelnia, za nim rośnie drzewo w formie stylizowanej palmy, w górze po środku i z lewej obłoki jako półkręgi. Kompozycja ujęta w ramkę, obraz wykonany zróżnicowaną kreską, liczne pola posiadają zagęszczony układ cienkich linii markujących światłocień, niektóre partie wykonane w technice białorytu (np. korona drzewa, białe pasma trawy na czarnym tle). U dołu napis z lewej strony nieczytelny, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia klocka drzeworytniczego.
motyw ikonograficzny: anioł , czaszka człowieka , hostia , krzyż , księga , święty Onufry
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: [ŚWIĘ]TY VNVFRY , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: I.10994 BJ
uwagi: Święty Onufry to postać nie poświadczona historycznie, legenda głosi, że żył na początku IV wieku, był pustelnikiem, który poświęcił swoje życie na studiowaniu Pisma świętego, modlitwie i ascezie. Czczony przez chrześcijan Kościoła wschodniego i zachodniego, w Polsce jego kult znany jest od średniowiecza. Według tradycji Onufry jest patronem dorożkarzy, włókniarzy i pielgrzymów. Kapliczki z jego podobizną stawiano przy odludnych leśnych drogach. U Bystronia pojawia się błędny podpis sugerujący, że odbitka była zamieszczona w Tece Łazarskiego. Pierwowzorem dla drzeworytu był prawdopodobnie miedzioryt Johanna Andreasa Pfeffela (1674-1748) wydany w XVIII w. w Augsburgu (np. w zbiorach MEK nr inw. 82661/mek).
fotografia: Duda, Tadeusz , 2011
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.03.25,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©