BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000265

Matka Boska Sokalska

warianty tytułu: Prawdziwe wyrażenie Panny Maryi Sokalskiej

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 36,5 x 26,7 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850 datowanie odbitki graficznej: 1970
opis: Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem na lewym ręku, zamknięty w ozdobny owal. Szaty obu postaci bogato zdobione kwiatami, gwiazdkami, półkolistymi listkami, oraz opasane ozdobnymi łańcuchami i sznurami korali. Głowy zwieńczone bogato zdobionymi, zamkniętymi koronami. Maria prawą dłoń przykłada do piersi. Głowę zwraca w stronę Dzieciątka. Dzieciątko Jezus lewą dłonią obejmuje zamkniętą księgę, prawą błogosławi. W dolnej części, na banderoli napis. W tle kompozycji, na kreskowanym polu, wijące się liście akantu. W narożach klocka czterolistne zdobiny.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , gest błogosławieństwa , korona , księga , Matka Boska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: PRAWDZIWEWYRAZENIE.P.M.SOKALSKIEJ , (w dole kompozycji)
numer inwentarza: 39980 MEK
uwagi: Bogactwo misternych detali oraz wyraziste twarze postaci świadczą o dużej biegłości technicznej drzeworytnika. Wizerunek Matki Boskiej Sokalskiej czczony był pierwotnie w kościele oo. bernardynów w Sokalu (obecnie Ukraina). Według tradycji obraz namalowany został w 2. połowie XIV wieku przez litewskiego malarza Jakuba Wężyka jako wotum za odzyskanie wzroku w czasie pielgrzymki do Częstochowy. Największy rozkwit Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej przypada na XVIII w. Cudowny obraz koronowany został w 1724 r. przez arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka. Był to czwarty obraz wyróżniony papieskimi koronami na ziemiach Rzeczypospolitej. Po II wojnie i zmianie granic, cudowny wizerunek przewieziono do kościoła oo. bernardynów w Leżajsku, później w Krakowie. W 2002 r. trafił do kościoła oo. bernardynów w Hrubieszowie.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000218 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska Sokalska, Chrystus Milatyński
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.04.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©