BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000359
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 39,3 x 31,5 cm
miejsce pozyskania: Drzewce
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Maria w bogato zdobionej czteropłatkowymi kwiatami sukni z kryzą przy szyi oraz w długim welonie, spływającym z głowy na kształt stożka. Na głowie, otoczonej okrągłą aureolą, korona zamknięta, podtrzymywana przez dwa anioły na obłokach. W prawej dłoni berło. Dzieciątko Jezus w długiej sukience, z jabłkiem w prawej dłoni. Lewa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa.Głowa zwieńczona koroną zamkniętą, otoczona okrągłą aureolą. U dołu poziomy, czarny, niewycięty pas przeznaczony na napis. Wokół, pogrubione po bokach, szerokie, czarne obramowanie. Drzeworyt kolorowany farbami transparentnymi: niebieską, błękitną, różową, ugrową, żółtą i cielistą.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , korona , kwiat , Matka Boska Turska , obłok , welon
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MMP/E/5909
uwagi: Matka Boska Turska prezentuje typ ikonograficzny Matki Bożej z Maria Zell (Austria). Legenda, związana z wizerunkiem Matki Boskiej Turskiej mówi, że karczmarz ze wsi Lenartowice suszył przed domem nawilgły drzeworyt przedstawiający Matkę Bożą z Maria Zell. Obrazek na dźwięk dzwonów, zwołujących wiernych na nieszpory poszybował w stronę pobliskiego Turska ( woj. wielkopolskie) i tu opadł. Fakt ten uznano za cudowny. Do Turska zaczęli ściągać pielgrzymi. Wstawiennictwu cudownego wizerunku przypisywano wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski. Kult rozkwitły w 2 połowie XVIII w. wkrótce przyjął charakter ogólnopolski. W 1765 r. ogłoszono obraz cudownym. J. Kieszkowski błędnie podaje, że pierwowzorem dla tego przedstawienia był wizerunek Matki Boskiej Sokalskiej. Jest to wśród kilku tek (lub pojedynczych odbitek) wykonanych w drukarni Łazarskiego i zarejestrowanych do 2012 roku w bazie danych WMDL jedyny jak dotąd przykład kolorowanego drzeworytu, odbitego z grupy klocków pochodzących z Płazowa.
fotografia: Piaskowski, Grzegorz , 2012
obiekty związane:
5000000322 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku
5000000217 klocek drzeworytniczy dwustronny Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.10.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©