BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000650

Święty Kazimierz Królewicz

warianty tytułu: Święty Kazimierz Jagiellończyk

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 12,5 x 8,7 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1900
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazuje Świętego Kazimierza jako młodzieńca w aureoli, z krzyżem w prawej ręce i lilią w lewej. Święty prezentuje się w całej postaci, stoi na wąskim pasie gruntu zamarkowanym ukośnym szrafowaniem, ubrany w długą przepasaną szatę, gronostajowy płaszcz królewski z połami odchylonymi na boki, głowę wieńczy korona książęca. Rysy owalnej twarzy oddane skrótowo, włosy długie do pleców. W obu górnych narożnikach znajdują się obłoki, na tle obłoku po lewej Oko Opatrzności z wiązką promieni. Tło jasne, w dali za postacią widnieją schematycznie modelowane budynki kościołów z wieżyczkami zwieńczonymi krzyżami. Oszczędna kompozycja drzeworytu kształtowana jednolitą, cienką kreską, niektóre partie wydobyte tonowo (krzyż, okna budynków, buty świętego). Zwraca uwagę nienaturalne ułożenie rąk postaci, a także podkreślenie faktury gronostajowego płaszcza, które nadaje kompozycji oryginalnej dekoracyjności.
motyw ikonograficzny: architektura , aureola , korona , kościół , krzyż , kwiat (lilia) , Oko Opatrzności , święty Kazimierz Królewicz
numer inwentarza: 82156 MNW
uwagi: Św. Kazimierz (1458 - 1484) był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Młodo zmarły w opinii świętości, kanonizowany został w 1604 roku, czczony jest między innymi jako patron Polski i Litwy, młodzieży litewskiej i kawalerów maltańskich. Odbitka pochodzi z kolekcji Wiktora Gomulickiego, następnie trafiła do kolekcji Dominika Witke-Jeżewskiego, który przekazał ją w darze do Muzeum Narodowego w Warszawie w 1931 r. Link do bazy Muzeum Narodowego w Warszawie: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=9956
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.03.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©