BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000680
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 79,7 x 56,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt złożony z czterech sklejonych arkuszy, kolorowany bogatą paletą barwną, przeważa ciemnoniebieski, niebieski, zielony, żółty, a także występuje pomarańczowy, fioletowy i różowy. Madonna z Dzieciątkiem spoczywa w arkadowej niszy na postumencie z napisem, nad jej głową unosi się Bóg Ojciec i Duch Święty pod postacią gołębicy w otoku promieni. Ponadto dwa wzlatujące anioły umieszczają tiarę na głowie Matki Boskiej, kolejne dwa unoszą się na obłokach trzymając lichtarze z zapalonymi świecami. Ze sklepienia zwisają dwie lampy, a na spojeniu kolumn z łukiem stoją kolejne dwa lichtarze z zapalonymi świecami. Sylwetka Madonny przybiera kształt trapezu dzięki szerokiemu płaszczowi okrywającemu szczelnie tułów, ręce i nogi. Pofałdowany i bogato zdobiony kwiatowo płaszcz oplatają cztery sznury z klejnotami. Dzieciątko ma na sobie fałdowaną sukienkę z ozdobnym szlakiem u dołu, prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma jabłko królewskie. Jego głowę wieńczy korona i otacza okrągły nimb. Kolumny oplatają wici roślinne, bazy i kapitele zdobią liście akantu, esownice i inne motywy roślinne. Zwraca uwagę postument ukazany w rzucie ukośnym, dzięki czemu płaskiej kompozycji nadaje on wrażenie perspektywy.
motyw ikonograficzny: anioł , Bóg Ojciec , Dzieciątko Jezus , Gołębica Ducha Świętego , Matka Boska
napisy i znaki: WIZERVNEK OBRAZV PANNYMARIEI LORECKIEY Omatko świetaiedina smutenych Pociecho nie inna:, Patronko sierot vbogich opiekunko wnedzach srogich: / (?) Przed twoy obraz rad chodzinigdy Darmo\ / Nie odchodzy wszyskoodciebie odnosi oco- / kolwiek tylkoProsiPrze twe przyczine otrzyma / chodzą tak (?) wi się ma. AnnoD [1783?]
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/65 MNW
uwagi: Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Wg Kieszkowskiego drzeworyt można łączyć z cudownym obrazem z jezuickiego kościoła Matki Boskiej Loretańskiej w Chodlu. W 1783 obraz trafił do kościoła parafialnego w Chodlu. Częściowo czytelny napis na drzeworycie prawdopodobnie zawiera tę datę.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.04.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©