BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000927

Święta Zofia

warianty tytułu: Święta Zofia z córkami

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,8 x 23,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Odbitka w kształcie prostokąta stojącego. Święta Zofia ukazana en face, stoi za trzema córkami, które osłania rozłożonymi rękami i połami płaszcza. Na głowie otoczonej okrągłą aureolą ma tiarę. Jednakowo ubrane córki św. Zofii trzymają palmy jako atrybuty świadczące o męczeńskiej śmierci. Przed Dorotą stoi kocioł z olejem, Katarzyna opiera prawą rękę na mieczu, natomiast Regina trzyma w lewej ręce ruszt. Są to atrybuty nawiązujące do rodzaju śmierci, którą im zadano. Dziewczęta mają długie włosy, a ich głowy w koronach otaczają okrągłe aureole. Tło zdobią kwiaty i liście w kształcie stylizowanych ostów i tulipanów. Fałdy stroju oraz grunt na którym stoją postacie oddano plastycznie przy użyciu gęstego szrafowania. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi widnieją napisy. Odbitka jest kolorowana akwarelami: błękitną, szafirową, brązową, cynobrową, zieloną i bladougrową.
motyw ikonograficzny: aureola , kocioł z olejem , korona , kwiat , miecz , Miłość , Nadzieja , palma męczeństwa , ruszt , święta Zofia , tiara , Wiara
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIETEY ZOFI MK , (wzdłuż górnej krawędzi) DOROTa KATAZINA REYNA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: MCz.IV.152:60
uwagi: Tradycja głosi, że św. Zofia była wdową i miała trzy córki. Za panowania cesarza Hadriana miały ponieść męczeńską śmierć za wiarę. Córki nazywane są po grecku Pistis, Elpis i Agape, albo po łacinie Fides, Spes i Caritas. Uosabiają cnoty teologiczne, tj. wiarę, nadzieję i miłość. Kult św. Zofii jest bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Święta jest patronką matek, wdów, wzywana bywa w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozek. Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego nieznanego artysty. Kieszkowski datuje klocek na drugą połowę XVIII wieku. Skoczylas błędnie przypisuje autorstwo klocka Maciejowi Kostryckiemu, dopatrując się we fragmencie górnej inskrypcji jego inicjału (MK - prawdopodobnie skrócony zapis "Matka" w związku z kultem św. Zofii jako pobożnej matki).
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©