BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000982
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35 x 36,3 cm
miejsce powstania: Lublin miejsce pochodzenia: Lublin miejsce pozyskania: Lublin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1823? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1939ante?
opis: Kompozycja dwustrefowa. W górnej strefie pośrodku, otoczone promieniami ograniczonymi podwójną linią Oko Opatrzności w kształcie trójkąta równobocznego z okiem i brwią. Wokół obłoki i wyłaniające się z nich cztery putta. Ku dolnej strefie wyciągają się ukazujące się spod obłoków dwie ręce w rękawach. Dłoń po lewej rzuca ludziom pięć czarnych okrągłych bochenków. Dłoń po prawej sypie ziarno ptactwu. W dolnej strefie po lewej na ukwieconej, pełnej liści ziemi klęczą ze złożonymi rękami kobieta i mężczyzna, zwróceni w prawo ku spadającym z nieba bochenkom. Ziarno zbierają trzy ptaki siedzące na murawie po prawej stronie. Dwa inne ptaki siedzą na liściastych koronach dwóch drzew. Jedno z nich ukazano pośrodku dolnej strefy kompozycji, drugie po prawej stronie. Wzdłuż dolnej krawędzi widnieje inskrypcja w dwóch wierszach, do odczytywania kolejno - najpierw wiersz dolny, potem górny. Kompozycję otacza obramowanie z dwóch równoległych linii.
motyw ikonograficzny: brew , chleb , dłoń , drzewo , kobieta , mężczyzna , obłok , Oko Opatrzności , promień , ptak , putto , ręka , skrzydło , trawa , ziarno
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: BOZE,KTORYŚ,OPATRNŚCIĘ,SWOYĘ,PIĘĆ,TYSIECY,MEZOW,PIECIą CHLEBAMY Y DWIEMA.RYBAMI.NAKARMIŁ.ZMIŁUJSIę NADN , (wzdłuż dolnej krawędzi, wiersze w odwróconej kolejności)
numer inwentarza: E/9522/ML
uwagi: Drzeworyt zakupiony od Zofii Świeży ze zbiorów Janusza Świeżego(1884-1962), artysty plastyka, pedagoga, badacza, z zamiłowania etnografa i długoletniego współpracownika Muzeum Lubelskiego. Stanowi komplet z odbitką z drugiej strony deski, nr inw. E/8521/ML - Św. Rodzina. Odbitkę wykonał Wiktor Ziółkowski w Drukarni Stanisława Dżała w Lublinie. Stanisław Dżał odbił wtedy 25 egzemplarzy. Deska była własnością Augusta Szolca. Po jego śmierci stała się własnością jego córki, noszącej nazwisko Krzyżanowska i zaginęła w majątku na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Drzeworyt był reprodukowany w katalogu z 1921 roku(?).
fotografia: Maciuk, Piotr , 2013
obiekty związane:
5000000040 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Rodzina
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.12.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©