BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001024
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,3 x 39,3 cm
miejsce pozyskania: Lublin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: przed 1972.02.12 , data pozyskania do zbiorów MWL
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt leżący, dwustrefowa, przedstawiająca starotestamentowe sceny z Księgi Rodzaju. W strefie górnej oddzielonej od dolnej paskiem z inskrypcją w odbiciu lustrzanym, od lewej Bóg Ojciec (fragment sceny stworzenia Ewy?), dalej drzewo liściaste i scena, w której Bóg Ojciec ukazuje nagim Pierwszym Rodzicom owoce na rajskim drzewie, przy którym na murawie stoi ptak, przypominający pawia. Dalej Adam i Ewa w przepaskach z liści stojący po bokach rajskiej jabłoni, po której pniu wije się wąż z jabłkiem w paszczy. Za Adamem leżący wół, za Ewą lew. W dolnej części kompozycji Adam kopiący ziemię łopatą, dalej drzewo liściaste i Kain zabijający Abla. Po prawej Noe i zwierzęta wędrujące do arki oraz drzewo z dwoma sylwetkami ludzi chroniących się przed potopem.
motyw ikonograficzny: Abel , Adam , arka Noego , Bóg Ojciec , diabeł , drzewo (jabłoń) , Ewa , Kain , łopata , Noe (patriarcha) , owoc (jabłko) , potop , promień , ptak , zwierzę (lew) , zwierzę (wąż) , zwierzę (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ZAPIERWEYADAMA WEZBOKUIEGOPROWADZI ICHDORAYUODDAŁ , (w środku kompozycji)
numer inwentarza: E/2690/MWL
uwagi: Odbitka wykonana z klocka, pochodzącego z warsztatu Kostryckich w Płazowie. Trzynaście zachowanych klocków z tego warsztatu znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Drzeworyt ze sceną z Księgi Rodzaju jest fragmentem większej kompozycji odbijanej niegdyś z dwóch klocków. Część nie zachowana przedstawiała prawdopodobnie stworzenie Adama i Ewy oraz ich pracę po wypędzeniu z raju. Grafika pochodzi z kolekcji Henryka Zwolakiewicza.
fotografia: Wasilczyk, Krzysztof , 2013
obiekty związane:
5000000217 klocek drzeworytniczy dwustronny Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.02.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©