BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001294

Salvator Mundi

warianty tytułu: Wizerunek Stworzyciela nieba i ziemi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,2 x 26,2 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Centralnie ukazany w półpostaci Chrystus jako Zbawiciel Świata.Odziany w niebieski płaszcz i jasną suknię, przepasaną żółtym sznurem. W lewej ręce trzyma dużych rozmiarów jabłko królewskie zwieńczone krzyżem a prawą unosi w geście błogosławieństwa. Twarz Jezusa okolona brązowym zarostem. Tego samego koloru włosy opadają na ramiona. Głowę otacza okrągła aureola w formie obręczy, przy której wokół zaznaczone są kreskowaniami żółte płomyki oraz lilia andegaweńska pośrodku. Tło kompozycji pomarańczowe. Wzdłuż górnej i górnej krawędzi napisy oraz sygnatura autora.
motyw ikonograficzny: Chrystus , gest błogosławieństwa , jabłko królewskie
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WIZERVNK STWORZICIELA NIEBAYZIEMIE , (wzdłuż górnej krawędzi) SAMUEL STEFANOW , (pośrodku dolnej inskrypcji) Najsłodszy JEZU dla imienia twego Racz nas uchować od wszystkiego złego Przez gorzko Mękę y krwie tey wylanie , (w lewym dolnym narożniku) Odpuść nam grzechy JEZU Chryste Panie Day zgode panom wiary Chrześciańskiey Broń Moru Głodu y rekipogaganskiey , (w prawym dolnym narożniku)
numer inwentarza: Gr.Al.4074 (1)
uwagi: Wg Kieszkowskiego odbitkę wykonano z klocka drzeworytniczego, datowanego na pierwszą połowę XVIII wieku. Uważa on również, że pierwowzorem dla drzeworytu mógł być obraz znajdujący się w kruchcie katedry wileńskiej, dla którego z kolei wzorem było malowidło Rogera van der Weydena, przedstawiciela szkoły niderlandzkiej (zm. 1464). Drzeworyt pochodzi z teki, która między 1945 a 1975 r. trafiła do zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN. Na rewersie pieczęć "1".
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.04.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©