BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001372
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8 x 5,8 x 1,5 cm
miejsce powstania: Jastraba miejsce pozyskania: Bańska Szczawnica
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805
opis: Klocek drzeworytniczy jednostronny, ze schematycznie przedstawionym wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej . Matka Boska Bolesna ukazana frontalnie, obejmuje rękami ciało Jezusa, bezwładnie leżące na jej kolanach. W jej piersi wbitych jest 7 mieczy. Głowa otoczona nimbem i zwieńczona koroną. Jezus ukazany w perizonium, opromieniony.
motyw ikonograficzny: ciało Chrystusa , Matka Boska Bolesna
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: F-E-5306
uwagi: Klocek - wraz z grupą innych - trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Matka Boska Siedmiobolesna czczona jest jako patronka Słowacji. Jednym z głównych ośrodków kultu cudownej figury jest kościół Matki Boskiej Bolesnej w Šaštínie. Według tradycji żona węgierskiego palatyna ufundowała kościół i figurę jako wotum za nawrócenie męża. Rzeźba pochodząca z XVI wieku uchodzi za cudowną, co swym dekretem potwierdził papież Urban VIII. Kościołem oraz wybudowanym w XVIII w. klasztorem opiekowali się paulini do kasaty zakonu przez cesarza Józefa II w 1786 r. W 1927 r. papież Pius XI ogłosił Matkę Boską Siedmiobolesną patronką Słowacji. W 1995 r. papież Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji cudownej figury Matki Boskiej Siedmiobolesnej. Do narodowego sanktuarium w Šaštínie zakon paulinów powrócił w 2017 r.
obiekty związane:
5000001373 odbitka graficzna Matka Boska Bolesna
5000001543 odbitka graficzna Matka Boska Bolesna
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.04,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©