BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001481
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Czersk
datowanie klocka drzeworytniczego: 2018
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawiająca Świętą Barbarę i towarzyszącego jej anioła. Święta ukazana z lewej, w sukni i płaszczu do ziemi, okrywającym jej ramiona. Głowa otoczona nimbem w formie obręczy i zwieńczona zamkniętą koroną. Spod korony spływa na ramiona welon. W lewej ręce św. Barbara trzyma kielich, w prawej palmę męczeńską. Za nią, z prawej ukazany jest Anioł w długiej, jasnej sukni, z zadartymi do góry skrzydłami. W lewej dłoni trzyma na wysokości piersi opromienioną hostię. Przed obu postaciami, na pierwszym planie niewielkich rozmiarów wieża. W górnej części kompozycji ozdobnik w formie pasa, złożonego z z 3 wielopłatkowych kwiatów z liśćmi. W dolnej części, na wydzielonym polu tytułowy napis. Całość otoczona cienką obwódką.
motyw ikonograficzny: anioł , hostia , kielich , palma męczeństwa , święta Barbara , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ŚW. BARBARA , w dolnej części kompozycji, w lustrzanym odbiciu
numer inwentarza: klocek 4
uwagi: Klocek jest jednym z serii drzeworytów poświęconych wizerunkom aniołów, którą autor rozpoczął w 2018 roku. W sztuce chrześcijańskiej aniołowie przedstawiani byli najczęściej jako wysłannicy Boga, opiekunowie ludzi, zwykle w towarzystwie świętych postaci lub w kontekście rozgrywających się wydarzeń. W hagiografii św. Barbary Anioł pojawia się jako posłannik od Boga, który uwięzionej w wieży świętej przynosi Eucharystię. Autor drzesworytu - Włodzimierz Ostoja-Lniski swoją przygodę ze sztuką rozpoczął jako nastolatek. Pierwsze jego prace inspirowane były rzeźbami kaszubskiego artysty ludowego - Władysława Licy. Przez następne lata rzeźba w drewnie stała się formą artystycznej ekspresji Ostoi – Lniskiego. Jego twórczość wielokrotnie była nagradzana na konkursach oraz prezentowana w Polsce i za granicą. W 2002 roku artysta przyjęty został w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tym czasie zainteresował się także malarstwem. Fascynacja dawną twórczością ludową regionu skłoniła go do pierwszych prób malowania na szkle. Obrazy tego typu popularne na Kaszubach w XIX wieku, często uzupełniane fragmentami grafik, przetrwały w postaci nielicznych zabytków, zachowanych w kilku muzeach. I właśnie one stały się inspiracją dla Włodzimierza Ostoi – Lniskiego, który podjął próbę wskrzeszenia zapomnianej już na Kaszubach techniki, łączącej malarstwo na szkle i drzeworyt. Pierwsze wykonane grafiki z założenia miały być jedynie elementem obrazów na szkle. Z czasem drzeworyt tak zafascynował artystę, że stworzył cykl klocków, z których wykonane odbitki stanowiły już autonomiczne prace. Powstała ciekawa seria z przedstawieniami hagiograficznymi, mariologicznymi i chrystologicznymi, nawiązująca do tradycyjnych dla dawnej sztuki ludowej tematów. Charakterystyczna gruba kreska, brak szrafowań i powściągliwość w dekoracji nadają drzeworytom indywidualny charakter. Artysta ostatnio dodatkowo eksperymentuje, tworząc serie drzeworytów ukazywane w trzech odsłonach: obok surowych, nie kolorowanych grafik zestawia takie same odbitki kolorowane a także te wkomponowane w obrazy na szkle. Wykonał też kilka litografii. Obecnie Włodzimierz Ostoja-Lniski należy do nielicznych współczesnych twórców nieprofesjonalnych, którzy odważyli się na nowo powrócić do trudnej techniki drzeworytu, zarzuconej przez ludowych artystów w połowie XIX wieku Prace Władysława Ostoi-Lniskiego znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych.
obiekty związane:
5000001445 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święta Barbara
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2019.02.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©