BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000042
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 21 x 13 cm
miejsce pochodzenia: Lublin miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1823 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1939ante?
opis: Dzieciątko Jezus przedstawione z rękami wzniesionymi ku górze. W lewej dłoni gałązka z trzema kwiatami. Głowa zwrócona w lewą stronę, a wokół aureola z promieni. Jezus jest ubrany we wzorzystą długą sukienkę we wzór stylizowanych liści, spod której ukazują się bose stopy. Stoi na posadzce z trapezowatych płytek.
motyw ikonograficzny: aureola , Dzieciątko Jezus , kwiat , liść , posadzka , promień
napisy i znaki: drzeworyt ludowy z okolic Lublina , (na awersie, u dołu) Jezusik prawdopodobnie z Lubelskiego? fragment drzeworytu większych rozmiarów św. Rodziny. Deska drzeworytnicza znajduje się w Lublinie , (na rewersie, u dołu)
numer inwentarza: 33460 MEK
uwagi: Z wizerunku Świętej Rodziny na klocku drzeworytniczym wybrano i odbito jedynie postać Dzieciątka Jezus. Odbitka została przekazana do Muzeum Etnograficznego w Krakowie z Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1967 roku. To poświadcza między innymi widoczna w lewym dolnym rogu, na rewersie pieczątka okrągła odbita czerwonym tuszem: "ASP", z wpisanym obok odręcznie numerem 10896. Prostokątna pieczątka widniejąca poniżej odbita fioletowym tuszem, została uzupełniona adnotacjami ołówkiem :"No 9153 289 GABINET RYCIN M MUZEUM PRZEM. W KRAKOWIE". Po przyjęciu odbitki do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie w lewy dolnym rogu, na rewersie odbito fioletowym tuszem pieczątkę z nazwą nowego właściciela i wpisanym odręcznie numerem inwentarza. Opisywana odbitka, podobnie jak oznaczona nr inw.7826 MEK pochodziła z daru Wiktora Ziółkowskiego. Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego, który znajdował się w kolekcji Augusta Scholza. Po jego śmierci stał się własnością córki, po mężu Krzyżanowskiej (imię nieznane). Zaginął na Wołyniu w czasie II wojny światowej. W 1923 roku z deski tej odbijał grafiki w Lublinie Wiktor Ziółkowski. Trafiły one później do różnych kolekcji prywatnych i publicznych.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000040 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Rodzina
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.08.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©