BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000046

Święty Antoni Padewski z Radecznicy

warianty tytułu: Święty Antoni z Dzieciątkiem, Święty Antoni Padewski z Dzieciątkiem Jezus, Święty Antoni z Radecznicy

klocek drzeworytniczy jednostronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 15,5 x 14 x 1,1 cm
miejsce pochodzenia: Płazów miejsce pozyskania: Płazów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1830
opis: Kompozycja zbliżona do kwadratu. Pośrodku został przedstawiony w całej postaci św. Antoni Padewski lekko zwrócony w lewą stronę, trzymający na prawej ręce siedzące Dzieciątko Jezus. Głowy postaci otaczają kręgi aureoli z promieniami różnej długości. Święty w prawej dłoni trzyma księgę z krzyżykiem na okładce, a w lewej - na wysokości biodra ulistnioną gałązkę lilii z trzema kwiatami. Jego habit z krótką pelerynką jest przepasany sznurem z węzłami, z końcem zwisającym do dołu szaty i różańcem przy lewym boku. Dzieciątko w długiej sukience spod której widnieją bose stopy, trzyma w prawej ręce kulę ziemską, lewą - błogosławi. Święty został ukazany w pozycji stojącej na tle arkady, na posadzce z płyt. Za nim, po bokach zostały symetrycznie rozmieszczone dwa kwiaty. Arkadę zamyka łuk wycięty w ośli grzbiet, wsparty na dwóch podporach podzielonych poziomymi gzymsami. W górnych narożnikach widnieją pola z pięciopłatkowymi kwiatami. U dołu, wzdłuż krawędzi klocka widnieje inskrypcja. Tworzą ją napisy dwóch rodzajów, wykonane przez inne osoby (?): data "1830" (po prawej) oraz inicjał "MK" (w odbiciu lustrzanym, po lewej w rogu) wykonane rytem u podnóża kolumn, a także napis "S:ANTONIEGO RADE" nawiązujący stylistycznie do pozostałej części klocka.
motyw ikonograficzny: arkada , aureola , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , księga , kwiat , kwiat (lilia) , liść , różaniec , strój zakonny , sznur , święty Antoni Padewski , tonsura
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 1830 S: ANTONIEGO RADE MK , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: 7807 MEK
uwagi: Św. Antoni w 1664 roku ukazał się na Łysej Górze, u stóp której leży Radecznica, Szymonowi zwanemu Tkaczem. Kult świętego w tamtejszym sanktuarium propagują OO. Bernardyni. W 1995 r. pożar strawił otaczany kultem obraz. Obecnie w świątyni znajduje się jego kopia wykonana w Krakowie. Jeden z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. W 1891 r. kolekcjonerka Maria Dembowska z Zakopanego pozyskała do swoich zbiorów pierwszą ich partię, zaś w 1899 r. po śmierci Macieja Kostryckiego juniora pozostałe matryce do odbijania drzeworytów. W 1921 r. nowa właścicielka przekazała jeden z nich do zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego (7802/MEK). Po jej śmierci w 1922 r. jedenaście klocków drzeworytniczych trafiło do spokrewnionego ze zbieraczką Józefa Mehoffera, zaś jedna do zaprzyjaźnionej z nią Wandy Lilpopowej. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób, szczególnie za namową Jadwigi Korniłowiczowej córki Henryka Sienkiewicza oraz Juliusza Zborowskiego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, niezwykle cenny zbiór ofiarowany został przez nowych właścicieli Muzeum Etnograficznemu w Krakowie w 1926 roku. Św. Antoniego powszechnie czczono w kościele katolickim między innymi jako patrona ubogich, narzeczonych, małżeństw i położnic. Do Niego zwracano się także w przypadku bezpłodności i we wszelkich sprawach rodzinnych. Powszechnie odwoływano się do Jego wstawiennictwa poszukując zagubionych ludzi lub przedmiotów.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000062 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000063 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000468 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000471 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000517 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000935 odbitka graficzna Święty Antoni Padewski
5000001020 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001110 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001345 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001565 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.08.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©