BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000363
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 16,9 x 21 cm
miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: przed 1939?
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta leżącego przedstawiający świętego Franciszka. Święty ukazany jest po prawej stronie kompozycji, w długiej szacie przepasanej sznurem i w birecie na głowie. Otoczony dwoma, niskimi drzewami klęczy wznosząc ręce do góry. Nad jego głową ptak i kielich z promienistą hostią. Po lewej stronie drzeworytu kościół z wysoką wieżą. Całość kompozycji otoczona dwoma ramkami: wewnętrzną z małych, czarnych kwadracików oraz zewnętrzną z prostej, czarnej linii.
motyw ikonograficzny: drzewo , hostia , kielich , kościół , ptak , święty Franciszek
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MGB/E/4889
uwagi: Drzeworyt odciśnięty został z jednego z klocków wykonanych przez Jędrzeja Wawrę z Gorzenia Dolnego w w latach 1925-01928. Reźbiarz zachęcony przez poetę Emila Zegadłowicza, choć nie do końca przekonany, rozpoczął pracę nad przygotowywaniem matryc. Wawro wykonał pierwsze klocki w drewnie lipowym, używając prymitywnych narzędzi. Brak znajomości sztuki drzeworytniczej sprawił jednak, że pierwsze cztery matryce nie spełniały do końca oczekiwań zleceniodawcy. Zegadłowicz w Krakowie zakupił więc profesjonalne deski i narzędzia, które podarował Wawrze. Odbitki wykonane z większości klocków Wawry posłużyły później jako ilustracje do "Ballady o świątkarzu" Zegadłowicza, wydanej w 1928 roku, oraz złożyły się na tekę "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra" (wy.d. w 1928 i 1938 r.). 13 klocków Wawry znalazło się w zbiorach poety. Dwa trafiły do nieznanej bliżej, krakowskiej kolekcji, a pięć wykonanych w 1933 roku zakupiła Elma Pratt z International School of Art w Nowym Jorku. W czasie drugiej wojny światowej 10 klocków z kolekcji Zegadłowicza znalazło się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000154 odbitka graficzna Święty Franciszek
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.10.17,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©