BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000500
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33 x 53,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: około 1830? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt złożony z dwóch sklejonych odbitek, zachowany fragmentarycznie, ukazuje dolną część kompozycji, tj. wyobrażenie sądu nad potępionymi (górna część ukazywała sąd nad sprawiedliwymi). Kompozycja składa się z kilku scen. Pośrodku widać węża Lewiatana i pochód ludzi, którzy spięci łańcuchem kierują się w stronę szatana. W grupie kilkunastu postaci rozpoznajemy kobiety i mężczyzn, świeckich i duchownych, żołnierzy, mieszczan, szlachtę i włościan, co ma stanowić alegorię społeczeństwa i jasny przekaz, że wszystkich grzeszników spotka sprawiedliwa kara. Szatan ukazany z lewej strony, na tle płomieni jako hybryda człowieka i zwierzęcia, ciągnie za łańcuch i spycha skazańców do piekła, które przedstawione zostało jako przestrzeń oddzielona od ziemi wężem. Piekło zajmuje dolną część kompozycji, wypełniają je języki płomieni, a wśród nich kilka czarnych sylwetek diabłów i męczonych dusz. Scena nad Lewiatanem przywołuje zapowiedź zmartwychwstania wszystkich ludzi na Sąd Ostateczny: widnieje tam cmentarz z trzema grobami, dwie trumny z których wyłaniają się ludzie, a także biegnie pies z czaszką w pysku i wzlatują dwa ptaki. Ponadto nad paszczą Lewiatana unosi się anioł z włócznią i diabeł z wagą, którzy jakby walczą o duszę człowieka (głowa na obrazie?). Z prawej znajduje się zegar i śmierć, która odmierza czas, obok kobieta jadąca wierzchem na bestii i postać strącana do grupy ludzi skutych łańcuchem. Modelunek drzeworytu płaski, kompozycja otoczona cienką ramką, w dole napis.
motyw ikonograficzny: anioł , diabeł , Dolina Jozafata , kosa , krzyż , ogień , ptak , śmierć , trumna , waga , zegar , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WYOBRAŻENIE SĄDU BOŻEGO NA IOZAFATOWEY DOLINIE. , (u dołu kompozycji) I II III IIII V VI VII VIII IX X XI XII , (na tarczy zegara)
numer inwentarza: S/155/B/2/MT
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000262 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem
5000000499 odbitka graficzna Sąd Ostateczny
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.11.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©