BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000764
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 8,7 x 6,7 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1841
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Wewnątrz, zakomponowano fantazyjnie ukształtowane obramowanie z podwójnej linii. Ma ono półkoliste zwieńczenie, boki z ozdobnymi zaokrąglonymi wcięciami. U góry i pośrodku dolnej części, jest ozdobione poprzecznymi motywami, przypominającymi muszle umieszczane często na barokowych ramach. Po bokach widnieją stylizowane kwiaty. Pośrodku półpostać zwrócona w prawo. Święty ma na ramionach, spięty na piersiach czarny płaszcz w białe punkty. Jego brzegi zdobi lamówka w poprzeczne kreski. Mężczyzna stoi z prawą ręką wzniesioną prawdopodobnie w geście błogosławieństwa. W jego głowie tkwi wbita głownia szabli, której rękojeść jest widoczna po lewej stronie. Za postacią, na umownie potraktowanym stole, okrytym obrusem, została ukazana infuła. Przed postacią, z obramowania wystaje górna część pastorału.
motyw ikonograficzny: infuła , męczennik , pastorał , płaszcz , szabla , święty Stanisław biskup
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: ECT.3099
uwagi: Odbitka przedstawia prawdopodobnie św. Stanisława Szczepanowskiego, męczennika. Na awersie, u dołu znajduje się odręczna adnotacja ołówkiem: B. Andrzej (Koncewicz), zaś na rewersie: Andrzej Kuncewicz Władyka Połocki. Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852)- mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego, syna założyciela zbiorów sztuki w Medyce, które sam znacznie powiększył. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego znalazła się również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Stanowi ona niezwykle cenny i pionierski zasób, a jej twórca należy do pierwszych zbieraczy, który – gromadząc „starożytności ojczyste” – umiał skierować uwagę na niedoceniane przez jemu współczesnych prace ludowych i prowincjonalnych artystów. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, czyli w okresie, kiedy działali ostatni już drzeworytnicy, wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. Tworząc kolekcję ludowych drzeworytów, Pawlikowski korzystał z pomocy Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1810-1849), rysownika i rytownika, przez pewien czas opiekuna zbiorów medyckich. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie czy Wielkopolsce nabywał on grafiki między innymi od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego w latach 1845-1851, również współpracującego z Pawlikowskim, który cały swój zbiór w 1849 roku przeniósł z Medyki do Lwowa. W 1921 roku spuścizna po Józefie Gwalbercie Pawlikowskim, trafiła do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazana tam przez wnuka, Jana Pawlikowskiego. Po II wojnie pozostałe we Lwowie zbiory weszły w skład Biblioteki Akademii Nauk USRR, która po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę przemianowana została na Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Drzeworyty ludowe przechowywane są w Oddziale Sztuki Biblioteki, w Pałacu Baworowskich we Lwowie. Dawny numer inwentarza: 93, według Piwockiego: 449.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
obiekty związane:
5000000765 odbitka graficzna Święty Stanisław Biskup
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.08.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©