BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001216
<
104864_V_p_11_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_11_(1).jpg
>

Dwanaście przedstawień religijnych

warianty tytułu: Wizja świętego Franciszka z Asyżu, Święty Antoni Padewski, Święty Mikołaj, Stygmatyzacja świętego Franciszka z Asyżu, Święty Sebastian, Matka Boska Żyrowicka, Święta Agnieszka, Ukrzyżowanie, Matka Boska z Dzieciątkiem, Święty Walenty, Święty Krzysztof, Święta Helena

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35 x 29 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Barwny drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, zawiera 12 wizerunków świętych, ułożonych w trzech rzędach po cztery przedstawienia. Postacie ukazane konwencjonalnie z atrybutami i napisami, zazwyczaj na tle schematycznego krajobrazu z zabudowaniami. Patrząc na pola od lewej: 1. św. Franciszek z Asyżu, któremu ukazuje się Chrystus Ukrzyżowany; 2. św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce, z lilią w lewej; 3. św. Mikołaj w stroju liturgicznym, laską biskupią w prawej ręce, u stóp cebrzyk z cudownie uratowanymi młodzieńcami; 4. klęczący św. Franciszek z Asyżu w momencie wizji Chrystusa jako cherubina, otrzymujący stygmaty; 5. półnagi, przywiązany do drzewa św. Sebastian, którego ciało przebijają strzały; 6. Matka Boska z Dzieciątkiem, której cudowny wizerunek czczony jest w Żyrowicach (Białoruś, dawniej unicki klasztor bazylianów); 7. św. Agnieszka z owcą i palmą męczeństwa; 8. Chrystus na krzyżu, Maria i św. Jan Ewangelista; 9. Matka Boska tuląca półnagie Dzieciątko, postacie ujęte w ośmiokątną, dekorowaną kwiatami ramkę; 10. św. Walenty z księgą, uzdrawiający epileptyka; 11. św. Krzysztof z małym Jezusem na ramieniu, którego przenosi przez rzekę; 12. św. Helena z relikwią Krzyża Świętego odnalezionego w Jerozolimie (napis uszkodzony). Odbitka ręcznie kolorowana akwarelą: jasnoróżowa karnacja, szaty brązowe, fioletowe i różowe, aureole żółte, zielone pole u stóp postaci, budynki z brązowymi dachami, niebieskie góry, na niebie niebieskie chmury i żółte promienie.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , Dzieciątko Jezus , gałązka palmy , kwiat (lilia) , Matka Boska , Matka Boska z Dzieciątkiem , pastorał , strój zakonny , strzała , święta Agnieszka , święta Helena , święta Walenty , święty Antoni Padewski , święty Franciszek , święty Jan Ewangelista , święty Krzysztof , święty Mikołaj , święty Sebastian , woda , zwierzę (owca)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SWIETY FRANCISZEK , (pole 1) S.ANTONI ZPADWIE , (pole 2) sWIETI : MIKOLAY. , (pole 3) MIANOWALESFRASC:SWIETEGO , (pole 4) SWIETY SEBASTYAN , (pole 5) OBRAZ.P:M.ZVROWYCK. , (pole 6) SLAWNIEYSZA NAD SERAFINY CIEBIE WYCHWALAMY CHWALEBNIEYSZA NAD [?]HERVBINY , (w owalu, pole 6) SWIETA AGNIESZKA. , (pole 7) TYBILAVS:TYBIGLORIA/TYBI GRACYIA ROMANA[?] , (pole 8) MATERAMABILIS , (pole 9) SWIETY WALENTY , (pole 10) SWIETY KRZYSTOF , (pole 11)
numer inwentarza: 104864 V (p.11)
uwagi: Według Kieszkowskiego drzeworyt wykonano z klocka datowanego na połowę XVIII wieku. Autora tego klocka określa on mianem "Mistrz Matki Boskiej Loretańskiej" (na podstawie analogii z innym dziełem znajdującym się w Tece Łazarskiego). Drzeworyt pochodzi z teki ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku. Na rewersie pieczęć "11". Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2014.12.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©