BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001518

Święta Zofia

warianty tytułu: Święta Zofia z córkami

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,7 x 24,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Odbitka w kształcie prostokąta stojącego, kolorowana akwarelą w kolorach: brązowym, fioletowym, błękitnym, różowym, jasnozielonym i żółtym. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi poprowadzono napisy. Święta Zofia ukazana en face, stoi razem z trzema córkami, które osłania płaszczem. Na głowie otoczonej okrągłym nimbem ma potrójną koronę. Córki św. Zofii trzymają palmy jako atrybuty świadczące o męczeńskiej śmierci, a ponadto przed Dorotą stoi kocioł z olejem, Katarzyna opiera prawą rękę na mieczu, natomiast Regina trzyma w lewej ręce ruszt (wg legendy są to przedmioty którymi zadano im śmierć). Postacie dziewcząt ukazane są podobnie, mają długie włosy i korony, głowy otaczają okrągłe nimby. Tło zdobią kwiaty w kształcie stylizowanych ostów i tulipanów. Fałdy stroju oraz grunt na którym stoją postacie oddano plastycznie przy użyciu gęstego szrafunku. Rewers: Pieczęć z liczbą "16".
motyw ikonograficzny: aureola , kocioł z olejem , korona , kwiat , miecz , Miłość , Nadzieja , palma męczeństwa , ruszt , święta Zofia , Wiara
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIETEY ZOFI MK , (wzdłuż górnej krawędzi) DOROTa KATAZINA REYNA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (16)
uwagi: Tradycja głosi, że św. Zofia i jej córki żyły w pierwszym wieku chrześcijaństwa, poniosły męczeńską śmierć za wiarę. Ich kult największą popularność zyskał w średniowiecznej Europie. Córki nazywane są po grecku Pistis, Elpis i Agape, albo po łacinie Fides, Spes i Caritas. Uosabiają cnoty teologiczne, tj. wiarę, nadzieję i miłość. Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego nieznanego artysty. Kieszkowski datuje klocek na drugą połowę XVIII wieku. Skoczylas błędnie przypisuje autorstwo klocka Maciejowi Kostryckiemu, dopatrując się we fragmencie górnej inskrypcji jego inicjału (MK - prawdopodobnie skrócony zapis "Matka" w związku z kultem św. Zofii jako pobożnej matki). Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece zgromadzono 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i pierwszą poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.23,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©