BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001619

Pieta

warianty tytułu: Matka Boska Bolesna

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 15 x 9 cm
miejsce powstania: Słowacja (Slovakia)
datowanie odbitki: przed 1949
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, ukazująca wizerunek unoszącej się na obłoku Piety. Madonna trzyma na kolanach ciało Chrystusa. Rozłożysta szata Matki Boskiej nadaje sylwetce trójkątny kształt, jej głowę wieńczy korona z krzyżem na szczycie, podobna korona spoczywa na głowie Chrystusa. Lewa ręka Chrystusa opada, prawa spoczywa na dłoni Madonny. W dole schody, prowadzące do budowli zwieńczonej krzyżem W tle wzgórza. Narożniki kompozycji zdobią bukiety róż.
motyw ikonograficzny: Jezus Chrystus , Matka Boska
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 84364/mek
uwagi: Odbitka jest nowodrukiem odciśniętym z klocka drzeworytniczego, bardzo podobnego do innego - znajdującego się w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie ( nr inw. F-E - 5299). Różni się od niego jedynie wymiarami oraz detalami , m.in. brakiem napisu w dolnej części oraz górną partią kompozycji wykonaną techniką białorytu.. Nowodruk został odbity z klocka przed 1949 r. prawdopodobnie w Martinie. Grafika była darem czechosłowackich muzealników, którzy w III 1949 r. przebywali w Warszawie w związku z wernisażem wystawy w MN pt. "Czechosłowacka sztuka ludowa". Ofiarowane przy tej okazji nowodruki, wykonane ze słowackich i czeskich klocków znajdujących się m.in. w zbiorach różnych muzeów trafiły później do zbiorów PME w Warszawie, MEK oraz Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. Drzeworyt pierwotnie znajdował się w zasobach Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. W 2018 . przekazany został do zbiorów Działu Sztuki z Archiwum MEK.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2022.10.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©