BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000305
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 12,7 x 4,7 cm
miejsce powstania: Lubaczów miejsce pozyskania: Lubaczów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1851-1900 datowanie odbitki drzeworytniczej: 2001
opis: Na prostokątnym arkuszu drzewnego papieru, jeden pod drugim, dwa wizerunki w kształcie prostokątów obramowanych czarnymi liniami, odbite z jednego klocka. Są oddzielone od siebie jednocentymetrowym odstępem. Górny przedstawia schematycznie ujętą sylwetkę Chrystusa na krzyżu z ukośnym titulusem. Chrystus ma głowę w koronie cierniowej przechyloną na prawe ramię, zaznaczony pępek i wąskie perizonium w ukośne białe paseczki. Na tle tego wizerunku, w jego dolnej części, widnieje monogram IHS.Pozioma poprzeczka litery "H" jest wydłużona i przebiega poniżej perizonium Chrystusa. Wizerunek dolny konwencjonalnie ukazuje Hodegetrię. Dzieciątko Jezus jest trzymane na prawym ramienia Maryi. Postacie mają korony zamknięte zwieńczone krzyżykami. Ich głowy wraz z koronami są otoczone okrągłymi aureolami z ząbkowanymi promieniami wzdłuż wewnętrznych brzegów. Szaty postaci gładkie, czarne, ręce i inne szczegóły są zaznaczone w sposób uproszczony. Pierwotnie klocek służył prawdopodobnie do odbijania szkaplerzy.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , Hodegetria , Matka Boska z Dzieciątkiem
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IHS , (na tle wizerunku Chrystusa na krzyżu)
numer inwentarza: 75336 MEK
uwagi: Drzeworyt został odbity w Lubaczowie w 2001 roku przez artystę plastyka Krzysztofa Krzycha, który pełni funkcję dyrektora Jarosławskiej Szkoły Plastycznej (2012). Wykorzystał klocek drzeworytniczy ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, nr inw. MPE-243 wypożyczony w 2001 roku na wystawę w Muzeum w Lubaczowie, poświęconą sztuce regionu. Odbitka została podarowana wraz z dedykacją datowaną na 16 listopada 2001 do zbioru Muzeum Etnograficznego w Krakowie z okazji jubileuszu 90.lecia, podpisaną przez Dyrektora i pracowników Muzeum w Lubaczowie.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.09.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©