BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000306
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21 x 15,9 x 1,9 cm
miejsce powstania: Gorzeń Dolny miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928
opis: Klocek drzeworytniczy w kompozycji pionowej, jednostronny, wykonany z drewna gruszkowego. Ukazuje Chrystusa na krzyżu, w otoczeniu insygniów Męki Pańskiej. Głowę odwraca na prawe ramię, stopy ma złożone razem prawa na lewej, na biodrach perizonium. Na szczycie pionowej belki titulus z inskrypcją, z ramion krzyża odchodzą promienie. O prawą belkę krzyża oparta drabina i włócznia, dokoła widnieją kwiaty i gałązka z siedzącym na niej ptakiem. Po lewej stronie drzeworytu na postumencie znajduje się kogut, nad nim koło (słońce?). Nad krzyżem dwie gwiazdy. W dole grafiki proste figury geometryczne i narzędzia Męki: obcęgi i młotek. Całość drzeworytu otoczona ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , insygnia Męki Pańskiej , insygnia Męki Pańskiej (drabina) , insygnia Męki Pańskiej (kogut) , insygnia Męki Pańskiej (kolumna) , insygnia Męki Pańskiej (młotek) , insygnia Męki Pańskiej (obcęgi) , insygnia Męki Pańskiej (włócznia) , koło , krzyż , kwiat , promień , ptak
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu)
numer inwentarza: MGB/E/4785
uwagi: To jeden z 13 klocków, które znajdowały się w kolekcji Emila Zegadłowicza. Pisarz twierdził, że Jędrzej Wawro już w młodości zajmował się wykonywaniem drzeworytów, które sprzedawał na targach. Zdaniem T. Seweryna Wawro pierwszy raz z drzeworytami miał do czynienia w 1925 roku, kiedy namówił go Zegadłowicz. Dowodzi to nieumiejętne wykonanie czterech pierwszych klocków z desek lipowych, z których nie udawało się tłoczyć odbitek, a jeden z klocków uległ zniszczeniu podczas odbijania Przedstawiały one anioła, monstrancję, serce i łabędzia. Wawro nie był zadowolony z efektu pracy. Wtedy Zegadłowicz sprowadził deski gruszkowe i odpowiednie dłuta. Łącznie w lachach 1925-1933 Wawro miał wykonać 20 klocków. Oprócz klocków w posiadaniu Zegadłowicza, dwa kolejne zamówił nieznany kolekcjoner z Krakowa, natomiast w czerwcu 1933 Wawro wykonał pięć klocków zakupionych przez Elmę Pratt, dyrektor International School of Art w Nowym Jorku.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000183 odbitka graficzna Chrystus Ukrzyżowany
5000000156 odbitka graficzna Chrystus Ukrzyżowany
5000000550 odbitka graficzna Chrystus Ukrzyżowany
5000001151 odbitka graficzna Ukrzyżowany
5000000551 odbitka graficzna Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.09.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©