BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001504
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Scena śmierci: na łożu spoczywa mężczyzna, przy nim anioł wyciągający w jego stronę rękę. Obok drugi anioł, prowadzący do umierającego dziecko. Nad sceną 12 gwiazd, powyżej Duch Święty pod postacią opromienionej gołębicy, adorowany przez dwa putta unoszące się po bokach. Górną część kompozycji zamykają obłoki. Wzdłuż lewej i dolnej krawędzi girlanda kwiatowa.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CZIESLIWA SMERTI PA(...) TZŁAIKIMA. BŁAIWISTES , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: PME 31667
uwagi: Drzeworyt jest jedną z 4 części, składających się na kompozycję pt. "Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości", która znalazła się w Tece Łazarskiego. W tym przypadku odbitka nie została połączona z pozostałymi, ani kolorowana. Kieszkowski datuje klocki z których odciśnięto drzeworyt na lata po 1853 roku i wiąże powstanie kompozycji z ukazem "trzeźwości", wprowadzonym przez Murawiewa w 1853 r.. Według P. Galaune klocek pochodzi z warsztatu Aleksandrasa Vinkusa (1832-1912). Prawdopodobnie wykonany został przez samego Vinkusa (informację tę uzyskał Galaune m.in. od dzieci artysty). Z tego warsztatu pochodzą dwa zestawy niemal identycznych matryc. Zdaniem Kieszkowskiego napisy na drzeworycie podane są w dialekcie żmudzkim. Autor tłumaczy je w następujący sposób: Szczęśliwa śmierć, dzięki utrzymaniu trzeźwości Drzeworyt został przekazany do Państwowego Muzeum Etnograficznego przez K. Niedzielskiego w 1954 r.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000944 teka grafik Teka Łazarskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.10,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©