BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001505

Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone zostały przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W tece znalazło się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych na okres od drugiej połowy XVIII do połowy XIX wieku. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się ważnym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania sztuką ludową. Klocki pochodzące z terenu Żmudzi, które Łazarski zakupił przed 1921 r., spłonęły w czasie II wojny w Warszawie.
stan zachowania: zróżnicowany
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (0)
uwagi: Teka jest własnością Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miejscem jej przechowywania jest Biblioteka Główna ASP w Warszawie. Pierwotnie Teka zarejestrowana była pod nr inw. 1295. W 1946 r. przypisany jej został nowy nr inwentarzowy: 1544, sygn. E 26.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001546 odbitka graficzna Sąd Ostateczny
5000001506 odbitka graficzna Salvator Mundi
5000001507 odbitka graficzna Święta Katarzyna Aleksandryjska
5000001508 odbitka graficzna Chrystus na krzyżu
5000001509 odbitka graficzna Święta Helena
5000001510 odbitka graficzna Święta Barbara
5000001511 odbitka graficzna Święta Barbara
5000001512 odbitka graficzna Święta Katarzyna Aleksandryjska
5000001513 odbitka graficzna Drzeworyt z dwunastoma przedstawieniami
5000001514 odbitka graficzna Święta Rodzina
5000001515 odbitka graficzna Pokłon Trzech Króli
5000001516 odbitka graficzna Święty Michał Archanioł
5000001517 odbitka graficzna Matka Boska Zdzieszewska
5000001518 odbitka graficzna Święta Zofia
5000001519 odbitka graficzna Matka Boska Okulicka
5000001520 odbitka graficzna Święty Maciej Apostoł
5000001521 odbitka graficzna Matka Boska Hanswicka
5000001522 odbitka graficzna Święty Wincenty Ferreriusz
5000001523 odbitka graficzna Święta Anna
5000001524 odbitka graficzna Kołtryna
5000001525 odbitka graficzna Święty Franciszek
5000001526 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000001527 odbitka graficzna Święta Petronela
5000001528 odbitka graficzna Święty Jan Nepomucen
5000001529 odbitka graficzna Święty Józef z Dzieciątkiem
5000001530 odbitka graficzna Święty Kazimierz
5000001531 odbitka graficzna Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu
5000001532 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000001533 odbitka graficzna Koronacja Matki Boskiej
5000001534 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
5000001535 odbitka graficzna Ostatnia Wieczerza - fragment
5000001536 odbitka graficzna Święty Antoni Padewski
5000001537 odbitka graficzna Święta Anna Samotrzecia
5000001538 odbitka graficzna Chrystus Nazareński
5000001544 odbitka graficzna Ucieczka do Egiptu
5000001545 odbitka graficzna Chrystus z narzędziami Męki
5000001547 odbitka graficzna Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości
5000001553 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000001554 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska Turska
5000001555 odbitka graficzna Matka Boska Szkaplerzna
5000001556 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz
5000001560 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Mikołaj
5000001561 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001562 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Kołtryna
5000001563 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Katarzyna i święta Barbara
5000001564 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Mikołaj
5000001565 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001566 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000001567 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001568 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Sceny z Księgi Rodzaju
5000001569 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Mikołaj
5000001570 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus na krzyżu
5000001571 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska z Dzieciątkiem
5000001572 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Ostatnia Wieczerza
5000001573 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Jerzy
5000001574 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Pieta
5000001575 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Onufry
5000001576 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©