BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000223

Matka Boska Częstochowska

warianty tytułu: Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 32,6 x 27 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie odbitki graficznej: 1801-1850
opis: Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej zakomponowany w medalionie, którego tło jest wypełnione drobnymi poziomymi kreskami, wicią roślinną i pokryty farbą barwy ultramaryny. Obwódkę medalionu wypełniają ząbki, u dołu widnieje napis. Matka Boska w koronie na głowie otoczonej nimbem, okryta jest płaszczem zdobionym w gwiazdy i liście. Prócz charakterystycznych szram na policzku ma na szyi ranę po strzale. Płaszcz Matki Boskiej brązowy, a suknia barwy ultramaryny. Prawą rękę Maryja przykłada do piersi, na lewej trzyma Jezusa. Jezus w szacie w drobne kreseczki, ma na głowie koronę otoczoną nimbem. Prawą rękę wznosi do błogosławieństwa, w lewej trzyma księgę. W rogach drzeworytu widnieje ornament w postaci podwójnych listków wypełnionych kropkami i grubszymi przecinkami.
motyw ikonograficzny: korona , księga , Matka Boska Częstochowska , Matka Boska z Dzieciątkiem , ornament roślinny , rana
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ P M CZĘSTOCHOVSKIEJ , (w dolnej części obwódki medalionu)
numer inwentarza: 55039 MEK
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.12.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©