BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000191

Chrystus Frasobliwy

warianty tytułu: Pan Jezus Jerozolimski Frasobliwy

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 26,4 x 18 cm
miejsce pozyskania: Bochnia
datowanie klocka drzeworytniczego: 1825 datowanie odbitki graficznej: 1961 ante
opis: Chrystus Frasobliwy siedzi na klocku, zwrócony w lewą stronę i w trzech czwartych skierowany do widza. Prawą nogę wspiera na schematycznie przedstawionej czaszce. W lewej dłoni trzyma ukośnie trzcinę opartą na ramieniu, a prawą dłonią podpiera policzek przechylonej głowy. Ma krótką brodę i wąsy, włosy opadające na lewe ramię, założone za ucho, z dwoma zakręconymi kędziorami na końcach. Na czole i karku widnieją krople krwi. Głowę w koronie cierniowej otacza okrągła aureola z drobnymi promieniami wewnątrz otoku. Chrystus ma ramionach długi, spięty pod szyją płaszcz we wzór z liści i gwiazdek, z podszewką w poziome linie przedzielone drobnymi poziomymi kreskami na czarnym tle. Na lewym ramieniu widnieje okrągła rozeta, wielopłatkowy kwiat z wieńcem promieni. Biodra osłania pofałdowane perizonium. Strój odsłania nagą klatkę piersiową z dekoracyjnie potraktowanym kręgosłupem, kroplami krwi wypływającymi z rany w lewym boku. Klocek i czaszka spoczywają na pofałdowanym wzniesieniu z drobnymi kępami trawy. W tle, po lewej, widnieje budowla sakralna o dwóch trójkątnych szczytach, dachu pokrytym łuskowatą dachówką i wieżą z hełmem zwieńczonym dużym krzyżem. Górne narożniki kompozycji wypełniają zaokrąglone obłoki, opadające po bokach w sposób przypominający podwieszone draperie. Po prawej wydobywa się z nich trójkątnie ścięty pęk drobnych promieni. U dołu wyznaczono poziomy pas z inskrypcją oraz znajdującą się po prawej stronie: datą i inicjałami PS. <br > Na rewersie łaciński rękopis pisma urzędowego z magistratu w Bochni z 19 stycznia 1822 r. dotyczącego zobowiązań finansowych Franciszka Schöbisa i Stanisława Zacharskiego.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus Frasobliwy , czaszka Adama , korona cierniowa , krew , krzyż , obłok , płaszcz , promień , trzcina , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: P.J.IERUZELEMSKY,FRASOWLI WY 1825 P.S. , (u dołu kompozycji)
numer inwentarza: MB-E/145/22
uwagi: Podarowana do zbioru w 1961 roku wraz z innymi odbitkami wykonanymi na prośbę Fischera na papierze w kolorze szarym, błękitnym lub białym, nr inw. MB-E/145/1-28. Część z nich została wykonana na rewersie rękopiśmiennych pism urzędowych. Klocek również ze zbiorów Stanisława Fischera, został podarowany do Muzeum w Bochni w 1957 roku.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000188 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Frasobliwy, Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.11.02,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©