BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000228

Osiem przedstawień religijnych

warianty tytułu: Wizerunki Świętych, Święci i postacie biblijne

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,5 x 35 cm
miejsce pochodzenia: Polska
datowanie odbitki graficznej: 1801-1899?
opis: Drzeworyt przedstawia osiem wizerunków Świętych, każdy ujęty w osobnej kompozycji. W górnym rzędzie znajdują się cztery postacie: Salwador Mudni, Matka Boska z Dzieciątkiem, Święty Piotr i Święty Paweł; w dolnym, kolejne cztery: Matka Boska pod Krzyżem, Prorok Ezechiel, Król Dawid i Mojżesz. Postacie Chrystusa Zbawiciela, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Świętego Piotra, Świętego Pawła, Proroka Ezechiela i Mojżesza odziane są w długie, pofałdowane szaty, spod których widać bose stopy. Król Dawid ukazany jest w ozdobionej wzorem szacie do kolan, w płaszczu narzuconym do ramiona oraz w wąskich butach do połowy łydki. Chrystus na krzyżu przepasany jedynie perizonium, Matka Boska pod Krzyżem w długiej szacie i z rozpuszczonymi włosami. Wszystkie postacie mają włosy do ramion, na głowie Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Króla Dawida korona, na głowie Chrystusa Ukrzyżowanego korona cierniowa. Głowy wszystkich Świętych otoczone są promienistymi aureolami. Każda z postaci przedstawiona z atrybutem: Salwador Mundi - jabłko królewskie i berło, Matka Boska - berło, Święty Piotr - klucze, Święty Paweł - miecz, Prorok Ezechiel - grupa postaci (?), Król Dawid - berło, Mojżesz - kij i tablica z przykazaniami. Wszystkie postacie ukazane są centralnie. Nad ich głowami znajdują się arkady z podporami przechodzącymi w ornament roślinny i z podwójnymi łukami: dolny zdobiony motywami geometrycznymi, górny w kształcie girlandy z fantazyjnych liści, połączone centralnie umieszczoną głową lwa z zaznaczonymi ustami, nosem i oczami. Po obu stronach postaci są kwiaty, wyjątkiem jest wizerunek Proroka Ezechiela, gdzie w lewym rogu postacie ludzkie, a w prawym płomienie. W kompozycji Matki Boskiej pod Krzyżem widoczne również putta i obłoki. Pod każdą z postaci napisane Jej imię. Pod całym drzeworytem widoczna pieczęć Heleny Dąbczańskiej.
motyw ikonograficzny: berło , Dawid (król Izraela) , Ezechiel (prorok) , jabłko królewskie , klucz , korona , krzyż , kwiat , liść , Matka Boska pod krzyżem , Matka Boska z Dzieciątkiem , miecz , Mojżesz , putto , Salvator Mundi , święty Paweł , święty Piotr , tablice Dekalogu
stan zachowania: zły
napisy i znaki: CHRISTUS FILI, S. MARIA MATERD, S. PETRUS. APOS, PAULUS APOS/ AMOR ME A CRUCI, PROPHET HESECHILI, DAVID FILISAI, MOSES FILI DEVI , (pod każdym z wizerunków)
numer inwentarza: 70835 MEK
uwagi: Grafika pochodzi z kolekcji Heleny Dąbczańskiej.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.12.09,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©