BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000955
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,3 x 20,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1836 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający postać świętego Onufrego. Święty, klęczący na ulistnionej łące i wznoszący ręce do góry ukazany został w centrum kompozycji. Na biodrach ma przepaskę z liści, a nagi tors zasłaniają długa broda i włosy. Wokół świętego widoczne drzewa, a po prawej stronie kompozycji , na lekkim wzniesieniu krzyż. Poniżej widoczna otwarta księga. W górnej części drzeworytu, ponad świętym Onufrym gęste obłoki, z których wyłaniają się dwaj aniołowie. Jeden, ukazany po lewej stronie kompozycji nakłada na głowę świętego koronę, drugi trzyma w rękach kielich z hostią, z której płyną gęste promienie. Wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu, w osobnym polu inskrypcja w lustrzanym odbiciu. Całość kompozycji otoczona podwójną prostą czarną ramką.
motyw ikonograficzny: anioł , broda (zarost) , drzewo , hostia , kielich , korona , krzyż , liść , obłok , przepaska , święty Onufry , włosy
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: 183 Prawdiwy wyzerunek swonofry (napis odwróconą kursywą) , (wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu)
uwagi: Święty Onufry według legendy był synem perskiego króla lub egipskiego księcia. Początkowo żył we wspólnocie cenobickiej w Hermapolis, później zamieszkał samotnie na pustyni w pobliży Tebaidy. Tam prowadził pustelnicze życie żywiąc się jedynie trawą. Towarzyszące świętemu Onufremu anioły, zgodnie z podaniami, przychodziły do niego codziennie, przynosząc mu chleb i wodę, a w niedzielę także Eucharystię. Drzewa symbolizują drzewo daktylowe, którego owocami miał żywić się święty. Znana jest także legenda o dwóch lwach, które w godzinie śmierci świętego przyszły do niego i łapami wykopały mu grób. Święty przedstawiany jest zawsze z brodą i włosami sięgającymi do kolan, które stanowić miały jego okrycie. Jest patronem dorożkarzy, włókniarzy i pielgrzymów.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.11.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©