BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001280
<
104864_V_p_59_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_59_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,9 x 19,8 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Chrystus na krzyżu umieszczonym na dwustopniowym postumencie z czaszką Adama i skrzyżowanymi piszczelami pośrodku. U stóp krzyża, po lewej, klęcząca św. Maria Magdalena z rozpuszczonymi długimi włosami. Po prawej święty Jan Ewangelista składający ręce do modlitwy, a po lewej Matka Boska Bolesna z sercem przebitym mieczem. Ich głowy otaczają promieniste aureole. Wokół krzyża czarna girlanda w kształcie serca z białym ornamentem ulistnionej falistej gałązki. Pod ramionami Chrystusa wota w kształcie serc z monogramami. W tle, po prawej stronie krzyża, budowla sakralna z dwoma wieżami. Kompozycja w obramowaniu z cienkiej czarnej linii. Na rewersie pieczątka "59".
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu, nad głową Chrystusa) MARYA , (na wotum po prawej stronie) IHS , (na wotum po lewej stronie)
numer inwentarza: 104864 V (p.59)
uwagi: Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Klocek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Drzeworyt pochodzi z Teki Łazarskiego, której jeden egzemplarz trafił w 1924 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, jako dar Księgarni M. Arcta.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
5000000235 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2015.10.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©