BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001370

Matka Boska Bolesna

warianty tytułu: Siedmiobolesna Panna Maria

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8,5 x 6,5 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie odbitki graficznej: od 1934-do 1941
opis: Odbitka z klocka drzeworytniczego, dwustronnego (białoryt). Schematycznie przedstawiony wizerunek Matki Boskiej Bolesnej, zwanej Siedmiobolesną Panną Marią. Matka Boska ukazana frontalnie, w 3/4 postaci. Rękami obejmuje ciało Jezusa, bezwładnie leżące na jej kolanach. W piersi Marii wbitych jest 7 mieczy: 4 z lewej, 3 z prawej. Głowa otoczona nimbem i zwieńczona cesarska koroną. Jezus ukazany w perizonium, z koroną na głowie. U dołu napis na czarnym polu.
motyw ikonograficzny: Matka Boska Bolesna , Matka Boska z Dzieciątkiem
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: (?) BOLESZNA , (wzdłuż dolnego brzegu odbitki)
numer inwentarza: F-E-12502
uwagi: Klocek z którego odciśnięto grafikę, trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Odbitka wykonana została na zlecenie Muzeum Narodowego w Martinie przez Kníhtlačiarský účastinárský spolok przed lub około 1941 roku (data opracowania karty naukowej obiektu - 1941 r.) Pieta o cierpiącym obliczu, trzymająca na kolanach bezwładne ciało Jezusa, często z siedmioma mieczami wbitymi w serce, symbolizującymi siedem boleści Marii, to popularne na Słowacji przedstawienie, nazywane Matką Boską Siedmiobolesną. Od XVI wieku powstawały tu miejsca pielgrzymkowe, kaplice i bractwa poświęcone „Bolejącej Matce Pana” której cześć oddawano między innymi w Bratysławie (kościół p.w. św. Marcina), na Górze Maryjnej w Nitrze, Topolčanach czy Šaštínie. W 1927 r. papież Pius XI ogłosił Matkę Boską Siedmiobolesną patronką Słowacji. W 1995 r. papież Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji cudownej figury Matki Boskiej Siedmiobolesnejw Šaštínie, które jest narodowym sanktuarium Słowaków. Przedstawienia Matki Boskiej Bolesnej były popularnym wzorcem ikonograficznym w słowackiej twórczość ludowej. Najczęściej kopiowano wizerunek Matki Boskiej w Šaštínie , której wyobrażenie znane były w całej Słowacji. Do często kopiowanych należały także figury czczone w Nitrze, Topolčanach, Holíču. Rzeźby w drewnie, kamieniu, grafika oraz obrazy na szkle wzorowane były także na wizerunkach popularyzowanych za pośrednictwem druków dewocyjnych i w ówczesnej literaturze religijnej. W XIX wieku Pieta była najczęściej podejmowanym tematem przez ludowych artystów. Powstawały liczne kapliczki przydrożne , powszechnie wizerunki Matki Boskiej Bolesnej – orędowniczki, pocieszycielki i wspomożycielki w trudnych sytuacjach zawieszano w domach. Nabożeństwo oddawane Matce Boskiej Siedmiobolesnej było jednym z czynników narodowotwórczych wśród Słowaków.
obiekty związane:
5000001369 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska Bolesna, Matka Boska Starohorska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.04,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©