BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001542
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8,5 x 6,5 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie odbitki graficznej: przed 1949
opis: Odbitka z klocka dwustronnego, ze schematycznie przedstawionym wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (Maria Hilf). Madonna ukazana w półpostaci, z prawej na rękach trzyma tulące się do niej Dzieciątko Jezus. Głowy obu postaci zwieńczone koronami i obwiedzione połączonymi ze sobą nimbami w formie obręczy. U dołu napis pokazujący litery w odbiciu lustrzanym.
motyw ikonograficzny: Matka Boska z Dzieciątkiem
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SZTAROHORSzkA , (wzdłuż dolnego brzegu grafiki)
numer inwentarza: PME 31367
uwagi: Drzeworyt jest nowodrukiem wchodzącym w skład zbioru opisanego jako „dar etnografów czechosłowackich III-49”, który pierwotnie znajdował się wśród archiwaliów, a w 1967 roku został włączony do inwentarza muzealiów. Druk prawdopodobnie został wykonany w muzeum w Martinie, krótko przed 1949 rokiem, gdy miały miejsce kontakty pomiędzy muzealnikami obu placówek. Stare Hory to sanktuarium na Słowacji, popularne wśród pątników od XV wieku, w którym czczona jest figura Matki Boskiej.
obiekty związane:
5000001369 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska Bolesna, Matka Boska Starohorska
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2020.12.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©