BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000061
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 37 x 28,6 cm
miejsce pozyskania: Ciche, Podhale
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1850
opis: Drzeworyt o rozbudowanej, wielowarstwowej scenerii. W kompozycji zastosowano perspektywę odwróconą, z dominującą postacią św. Izydora, patrona rolników. Z lewej ukazany profil klęczącego Świętego, zwróconego w prawą stronę. Ukazany w kaftanie, sięgającym do połowy ud, w bufiastych spodniach do kolan, czarnych trzewikach. Przez lewe ramię przerzucony suto marszczony płaszcz. Głowa lekko uniesiona, otoczona okrągłym, promienistym nimbem. Twarz wyrazista, okolona zarostem. Ręce lekko uniesione, dłonie złożone w geście modlitewnym. Przy lewym kolanie Świętego okuta łopata. Przed św. Izydorem, u dołu anioł orzący pługiem, zaprzężonym w dwa woły. Tuż za nim, w lewym, dolnym rogu budynek. Powyżej trzy pagórki i zamek z wieżą i murami obronnymi. Przed świętym Izydorem, w prawej części kompozycji zaorane pole, w głębi dwie postacie, kierujące się na lewo, w stronę kapliczki słupowej. Pierwsza z nich, z prawej, z kijem. Druga ze złożonymi, uniesionymi rękami, z głową otoczoną aureolą w formie obręczy (św. Izydor?). Powyżej, na wzgórzu kościół z dwiema wieżami i drzewo Nad nim, wśród obłoków Trójca Święta, od której wybiega słup światła, skierowany w stronę klęczącego św. Izydora. Przy dolnej krawędzi drzeworytu napis. Obok inskrypcji, z lewej fragment nie wyciętego pola. Jedna litera w inskrypcji w lustrzanym odbiciu. Drzeworyt ręcznie kolorowany cynobrową farbą, nałożoną na kilku fragmentach przedstawienia (m.in. kaftan Świętego, dachy budowli, promienie aureoli, liście).
motyw ikonograficzny: anioł , dom , drzewo , gest modlitwy , kapliczka słupowa , kościół , łopata , obłok , pług , światło , święty Izydor , Trójca Święta , zamek , zwierzę (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: PRAWDIWIWYZERUNEK S: YZDORA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: E/3000/MT
uwagi: Drzeworyt odnaleziony został w rozbitym obrazie na szkle, w którym służył jako podkładka zabezpieczająca rewers. Właścicielem obrazu i drzeworytu był wówczas Tylka. W 1908 roku Tylka podarował drzeworyt Stanisławowi Gąsienicy Sobczakowi "Jochymie" z Zakopanego. 5 września 1926 roku został od niego zakupiony do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego przez Juliusza Zborowskiego za 100 zł. Kult św. Izydora przyniesiony do Polski z Hiszpanii, rozpowszechnił się w XVII wieku. Osobę Świętego stawiano za wzór bogobojnego życia dla chłopów. Popularne w Polsce żywoty św. Izydora opowiadały, że przed wyjściem w pole zawsze uczestniczył we mszy świętej. Gdy pewnego razu pan chciał ukarać Świętego za spóźnienie do pracy, jego oczom ukazał się anioł, orzący za nabożnego chłopa.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000066 odbitka kserograficzna Święty Izydor Oracz
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.08.25,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©