BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000110
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21,5 x 17 cm
miejsce powstania: Gorzeń Dolny miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny miejsce pozyskania: Gorzeń Dolny
datowanie: 1925-1928
opis: Przedstawienie Świętego Szymona ukazanego centralnie, en face. Święty ubrany jest w długą szatę sięgającą do kostek. Na niej grubymi ukośnymi cięciami zaznaczono fałdy. Spod szaty wystają bose stopy zwrócone w prawą stronę. Prawą rękę Święty wznosi do góry, w lewej trzyma piłę. Twarz świętego zaznaczona schematycznie, okolona zarostem. Na głowie włosy sięgające do połowy szyi. Wokół Świętego schematycznie zaznaczone rośliny. Przed nim, w lewym dolnym rogu krzyżak stolarski. W tle zabudowania o spadzistych dachach. Nad nimi z lewej słońce, z prawej obłoki(?). Przy górnej krawędzi wydzielone pole z napisem w lustrzanym odbiciu. Całość kompozycji objęta czarną pojedynczą ramką.
motyw ikonograficzny: dom , drzewo , krzyżak stolarski , kwiat , piła , słońce , święty Szymon
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ŚW ŚYMON EWANG , (przy górnej krawędzi)
numer inwentarza: 7784/a MEK
uwagi: Odbitka odciśnięta została z jednego z 20 klocków drzeworytniczych, wykonanych przez Jędrzeja Wawrę. Wszystkie powstały w latach 1925-1933 za namową przyjaciela i odkrywcy twórcy - Emila Zegadłowicza i posłużyły do przygotowania tek drzeworytów, zatytułowanych "Piecątki Beskidzkie". Reprodukcję drzeworytu zamieszczono w "Balladzie o świątkarzu" Emila Zegadłowicza (1928).
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000307 klocek drzeworytniczy jednostronny Święty Szymon
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.09.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©