BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000307
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21 x 15,8 x 2 cm
miejsce powstania: Gorzeń Dolny miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928
opis: Klocek drzeworytniczy w kształcie prostokąta stojącego, jednostronny, z drewna gruszkowego. Przedstawia postać świętego Szymona Apostoła. Święty ukazany jest w centrum kompozycji, stoi boso w fałdowanej szacie, prawą rękę wznosi do błogosławieństwa, w lewej trzyma piłę jako atrybut. Na drugim planie po prawej stronie drzeworytu schematycznie zaznaczona wieża ze schodkami, poniżej wyryte drzewko i listek. Po lewej stronie kompozycji kościół, wysokie drzewo i trzy kwiaty. W prawym dolnym rogu krzyżak stolarski. Powyżej świętego, w lewym górnym rogu geometryczne figury, a w prawym promieniste koło. Wzdłuż górnej krawędzi deski napisana majuskułą inskrypcja. Całość drzeworytu otoczona ramką.
motyw ikonograficzny: drzewo , kościół , krzyżak stolarski , kwiat , obłok , piła , słońce , święty Szymon , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ŚW SYMON EWANG , (wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu)
numer inwentarza: MGB/E/4786
uwagi: To jeden z 13 klocków, które znajdowały się w kolekcji Emila Zegadłowicza. Pisarz twierdził, że Jędrzej Wawro już w młodości zajmował się wykonywaniem drzeworytów, które sprzedawał na targach. Zdaniem T. Seweryna Wawro pierwszy raz z drzeworytami miał do czynienia w 1925 roku, kiedy namówił go Zegadłowicz. Dowodzi to nieumiejętne wykonanie czterech pierwszych klocków z desek lipowych, z których nie udawało się tłoczyć odbitek, a jeden z klocków uległ zniszczeniu podczas odbijania Przedstawiały one anioła, monstrancję, serce i łabędzia. Wawro nie był zadowolony z efektu pracy. Wtedy Zegadłowicz sprowadził deski gruszkowe i odpowiednie dłuta. Łącznie w lachach 1925-1933 Wawro miał wykonać 20 klocków. Oprócz klocków w posiadaniu Zegadłowicza, dwa kolejne zamówił nieznany kolekcjoner z Krakowa, natomiast w czerwcu 1933 Wawro wykonał pięć klocków zakupionych przez Elmę Pratt, dyrektor International School of Art w Nowym Jorku.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000179 odbitka graficzna Święty Szymon
5000000110 odbitka graficzna Święty Szymon
5000001148 odbitka graficzna Święty Szymon
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.09.07,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©