BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000571
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 34,7 x 27,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka ukazuje św. Jana Nepomucena z krucyfiksem i palmą męczeństwa, stojącego na niewysokim barokowym postumencie, otoczonego kwiatami i dwoma aniołami wzlatującymi z obłoków w górnych narożnikach kompozycji. Święty ma na sobie strój liturgiczny, tj. czarną sutannę, komżę w zielono-żółte pasy i biały mucet z granatowym podbiciem, a na głowie otoczonej żółto-różową aureolą ma czarny biret. Liczne partie drzeworytu posiadają gęste kreskowanie. Wizerunek został ujęty w czarną ramkę, górne narożniki ścięte (ubytek w klocku?).
motyw ikonograficzny: anioł , drzewo (palma) , krucyfiks , kwiat , święty Jan Nepomucen
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S IANA NePOMVCeNa , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/28 MNW
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Nieznanego autora klocka określa mianem: "Mistrz N.M.P. z Mariazell". Na rewersie odbitki znajduje się pieczęć z numerem 28. Św. Jan Nepomucen żył w drugiej połowie XIV wieku, pochodził z Czech z miejscowości Nepomuk (stąd jego przydomek). Legenda głosi, że popadł w konflikt z królem czeskim Wacławem, który rozkazał utopić go w Wełtawie. Tradycyjnie jest uważany za świętego, który chroni mosty i strzeże w czasie powodzi. Jan Nepomucen należy do najpopularniejszych świętych w Kościele katolickim, był często przedstawiany w sztuce ludowej, szczególnie w rzeźbie, jego figury umieszczano w przydrożnych kapliczka opodal rzek i mostów, aby "strzegły wody". Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©