BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000691
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 37 x 25,1 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, kolorowany akwarelą żółtą, różową, niebieską, zieloną, czarną i pomarańczową. Święta przedstawiona w pełnej postaci, we wzorzystej szacie i koronie, posiada charakterystyczne atrybuty związane z jej męczeństwem: koło, miecz i palmę. U jej stóp leży cesarz Maksencjusz, z rozkazu którego była torturowana i ścięta. Ma ona pociągłą twarz zwróconą prawym półprofilem, bladoróżową karnację, ciemne długie włosy, głowę otacza okrągła aureola, ponadto oplata powiewający welon. Zwraca uwagę scena w głębi kompozycji z lewej, która ukazuje ścięcie świętej, natomiast z prawej widnieje góra Synaj, nad którą wzlatują dwa anioły i składają ciało męczennicy do grobu. Drzeworyt posiada pola z napisami (nieczytelny rozbudowany napis w formie trójwiersza u dołu).
motyw ikonograficzny: anioł , grób , koło , Maksencjusz , miecz , palma męczeństwa , święta Katarzyna Aleksandryjska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWETEY KATHARZINI , (wzdłuż górnej krawędzi) NA GVRE SINAY , (poniżej aniołów)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/2 MNW
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J. Kieszkowski datuje na pierwszą połowę XVIII wieku, autorstwo przypisuje Samuelowi Stefanowowi. Legenda głosi, że św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, żyła pod koniec III wieku. Broniła swoich współwyznawców przed zmuszaniem do składania pokłonu pogańskim bożkom, za co cesarz Maksencjusz skazał ją na śmierć. Zmarła jako męczennica mając zaledwie 18 lat. Jej relikwie spoczywają w Klasztorze św. Katarzyny na Synaju. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 25 listopada. Otaczana kultem jako jedna z "Czternastu Świętych Wspomożycieli", patronuje wielu kościołom, miastom, uczelniom i zawodom. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.04.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©