BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001072

Satyra polityczna

warianty tytułu: Generałowie jadący po grzbietach ludzi

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt poprzeczny
wymiary: 8,7 x 14,5 cm
miejsce powstania: Wola Libertowska miejsce pochodzenia: Wola Libertowska miejsce pozyskania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1981 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1982?
opis: Drzeworyt przedstawia otwarty pojazd na gąsienicach, z kierownicą po lewej stronie, w którym na siedzeniach z oparciami ukazano profilem sześciu generałów w czapkach z wężykami. Pięciu jest brzuchatych, szósty przy kierownicy szczupły z dużymi oczami(okularami?). Gąsienice pojazdu wspierają się na głowach i plecach ukazanych z profilu, skierowanych w lewo, stojących w rzędzie ujednoliconych postaci. Ośmiu mężczyzn o pochylonych plecach trzyma w dłoniach czapki(?). Dziewiąta postać ukazana po lewej stronie wznosi ręce usiłując zatrzymać pojazd i prawdopodobnie ginie pod jego gąsienicami. Po prawej u dołu widnieje odręczna sygnatura autora wykonana ołówkiem: "Antoni Toborowicz".
motyw ikonograficzny: człowiek , generał , ofiara , pojazd na gąsienicach , Wojciech Jaruzelski
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: BN G.64234
uwagi: Drzeworyt powstał w okresie stanu wojennego i jest aluzją do ówczesnej sytuacji. Generał siedzący za kierownicą to prawdopodobnie generał Wojciech Jaruzelski, który w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, sprawującej w czasie stanu wojennego (1981–1983) władzę w Polsce. Antoni Toborowicz ur. 1941 wystawiał w 1982 roku swoje prace w kościele w Warszawie przy ul. Żytniej. Część z nich trafiła do zbiorów Biblioteki Narodowej. Drzeworyty Toborowicza były sprzedawane także jako cegiełki na podziemną działalność związkową. Grafika jest dodatkowo sygnowana ołówkiem po prawej stronie u dołu. W katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie drzeworyt opatrzony adnotacją: "Polska Rzeczpospolita Ludowa - stan wojenny, satyra".
fotografia: Business Graphics Datentechnik GmbH , 2013
obiekty związane:
5000001119 klocek drzeworytniczy dwustronny Satyra polityczna
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2014.09.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©