BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001298
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,2 x 27 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana św. Helena w 4/5 postaci, lekko zwrócona na lewo. Odziana w długą suknię suto marszczoną oraz płaszcz podbity gronostajem.Głowa świętej zwieńczona zamkniętą koroną i otoczona promienistą aureolą, lekko uniesiona. Święta Helena obejmuje rękami duży krzyż, kierując na niego spojrzenie. Prawą dłonią podtrzymuje też berło oraz 3 przeskalowane gwoździe (?). W tle, w prawym, dolnym rogu widoczny kościół z 3 wieżami. Nad nim, na wydzielonym pasie napis. Z lewej stylizowane kwiaty. W górnej części obłoki. Drzeworyt kolorowany farbami transparentnymi: fioletową, niebieską, różową, ciemnozieloną. Rewers: pieczęć z cyfrą "6".
motyw ikonograficzny: berło , gwóźdź , kościół , krzyż , kwiat , święta Helena
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SHELENA , (w tle kompozycji, z prawej)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (6)
uwagi: Drzeworyt odbity z jednego z klocków, odnalezionych wg J. Kieszkowskiego w nie określonym bliżej klasztorze na pograniczu Żmudzi i Prus Wschodnich. Święta Helena - cesarzowa i matka Konstantego Wielkiego, czczona jest jako święta w kościele katolickim i prawosławnym. Fundatorka licznych bazylik, słynęła również z hojności i miłosierdzia w stosunku do ubogich. Według tradycji miała odnaleźć relikwie Krzyża Świętego. Patronka wielu miast (m.in. Frankfurtu), farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ. Przedstawiana zwykle w cesarskim stroju, z krzyżem, 3 gwoździami, kościołem (lub jego modelem). W Polsce szczególnie czczona w sanktuarium Święty Krzyż na Łysej Górze, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Drzeworyt pochodzi z teki, która w latach 1945-1975 trafiła do Biblioteki Gdańskiej.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.04.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©