BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001375

Matka Boska Bolesna

warianty tytułu: Matka Boska Siedmiobolesna

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 7 x 5,4 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805 datowanie odbitki drzeworytniczej: od 1834-do 1941 , 1933-1934-data pozyskania klocka do zbiorów, 1941 - data opracowania karty naukowej odbitki graficznej
opis: Odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego, z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej. Siedząca Maria ukazana frontalnie, w suto marszczonym płaszczu i welonie spływającym z głowy. Rękami obejmuje ciało Jezusa (głowa z lewej), bezwładnie leżące na jej kolanach. W piersi Matki Boskiej wbitych jest 7 mieczy (3 z lewej, 4 z prawej. Jezus ukazany w perizonium. Twarz z zarostem. Głowy obu postaci otoczone nimbami w formie obręczy. Całość otoczona obwódką w postaci ukośnych, nieregularnych nacięć.
motyw ikonograficzny: ciało Chrystusa , Matka Boska Bolesna
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: F-E-12504
uwagi: Klocek z którego odciśnięto drzeworyt, trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy.Grafika wykonana została dla Muzeum Narodowego w Martinie przez Kníhtlačiarský účastinárský spolok. Matka Boska Siedmiobolesna czczona jest jako patronka Słowacji. Jednym z głównych ośrodków kultu cudownej figury jest kościół Matki Boskiej Bolesnej w Šaštínie. Według tradycji żona węgierskiego palatyna ufundowała kościół i figurę jako wotum za nawrócenie męża. Rzeźba pochodząca z XVI wieku uchodzi za cudowną, co swym dekretem potwierdził papież Urban VIII. Kościołem oraz wybudowanym w XVIII w. klasztorem opiekowali się paulini do kasaty zakonu przez cesarza Józefa II w 1786 r. W 1927 r. papież Pius XI ogłosił Matkę Boską Siedmiobolesną patronką Słowacji. W 1995 r. papież Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji cudownej figury Matki Boskiej Siedmiobolesnej. Do narodowego sanktuarium w Šaštínie zakon paulinów powrócił w 2017 r. Przedstawienia Matki Boskiej Bolesnej były popularnym wzorcem ikonograficznym w słowackiej twórczość ludowej. Najczęściej kopiowano wizerunek Matki Boskiej w Šaštínie , której wyobrażenie znane były w całej Słowacji. Do często kopiowanych należały także figury czczone w Nitrze, Topolčanach, Holíču. Rzeźby w drewnie, kamieniu, grafika oraz obrazy na szkle wzorowane były także na wizerunkach popularyzowanych za pośrednictwem druków dewocyjnych i w ówczesnej literaturze religijnej. W XIX wieku Pieta była najczęściej podejmowanym tematem przez ludowych artystów. Powstawały liczne kapliczki przydrożne , powszechnie wizerunki Matki Boskiej Bolesnej – orędowniczki, pocieszycielki i wspomożycielki w trudnych sytuacjach zawieszano w domach. Nabożeństwo oddawane Matce Boskiej Siedmiobolesnej było jednym z czynników narodowotwórczych wśród Słowaków.
obiekty związane:
5000001374 klocek drzeworytniczy jednostronny Matka Boska Bolesna
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©