BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001388
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 9,7 x 6 x 2 cm
miejsce powstania: Bańska Szczawnica miejsce pozyskania: Bańska Szczawnica
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850
opis: Klocek drzeworytniczy jednostronny, do druku karty do gry - trefl (żołądź). Kompozycja podzielona na 2 pola podwójną linią. W górnej części pole wypełniają gałązki z 3 żołędziami po każdej stronie i jednym na górze. Pośrodku gałązek kopiec, na którym stoi lis. W lewym, górnym rogu rzymska cyfra "VII". W dolnej części kompozycji tekst pisany szwabachą.
motyw ikonograficzny: karta do gry , zwierzę (lis) , żołądź
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Neswary a mrzutosti, Poklosky a mnohé neplechy i wice, Chce t’a wkrátkosti potkati, hled’ sa tomu wihybati. , ( w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: F-E-5316
uwagi: Klocek - wraz z grupą innych - trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1904-1905 od Emilii Juštovej za pośrednictwem księdza Andreja Kmeta - archeologa, etnografa, geologa i botanika, założyciela Słowackiego Towarzystwa Muzealnego oraz Słowackiego Towarzystwa Naukowego (słow. Slovenská učená spoločnosť) z siedzibą w Martinie, którego powstanie uważane jest za doniosłe dla kształtowania się słowackiej nauki. Najstarsze europejskie wzmianki o kartach do gry pochodzą z XIV wieku. Popularność zyskały jednak dopiero z końcem średniowiecza, wraz z rozwojem technik drukarskich oraz upowszechnieniem papieru. W XV wieku, obok luksusowych, ręcznie malowanych kart pojawiły się tańsze, drukowane z drewnianych matryc. Ich wyrób stał się tak popularny, że z czasem wyłoniła się grupa zawodowa kartowników, którzy mieli swoje organizacje cechowe. Prezentowany klocek wykonał w Bańskiej Szczawnicy Vinco Obesko. Matryca wchodzi w skład zespołu składającego się z 3 klocków dwustronnych i 5 jednostronnych do druku kart typu niemieckiego, na którą składała się talia zawierająca 32 karty z liczbami rzymskimi i figurami w 4 kolorach: kier trefl, pik, karo. W dolnej części karty uzupełnione zostały wierszowanymi tekstami, sugerującymi symbolikę przypisywaną danej karcie.
obiekty związane:
5000001389 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Karta do gry: trefl VII
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©