BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001488
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Czersk
datowanie klocka drzeworytniczego: 2017
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, obwiedziona grubą linią. Centralnie ukazany w półpostaci św. Piotr w szacie z paliuszem oraz płaszczu z ciemnymi lamówkami, zarzuconym na ramiona. Głowa św. Piotra otoczona nimbem w formie obręczy, pokryta bujnymi włosami. Twarz okolona zarostem. W lewej dłoni gałązka palmy. W prawej klucz dużych rozmiarów. W tle schematycznie zarysowane, wielopłatkowe kwiaty (10). W dolnej części, na wydzielonym polu napis.
motyw ikonograficzny: klucz , ornament roślinny , palma męczeństwa , Święty Piotr
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ŚW. PIOTR , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: klocek 11
uwagi: Drzeworyt przygotowany został w ramach projektu autorskiego "Nasi patronowie w ludowym drzeworycie kaszubskim", na który Włodzimierz Ostoja - Lniski otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury w 2017 roku. Owocem projektu był cykl drzeworytów i odbitek, które w dniach 2-31 X 2017 r. zaprezentowane zostały (odbitki czarno-białe, kolorowane oraz obrazy na szkle uzupełnione drzeworytami) na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. Włodzimierz Ostoja-Lniski swoją przygodę ze sztuką rozpoczął jako nastolatek. Pierwsze jego prace inspirowane były rzeźbami kaszubskiego artysty ludowego - Władysława Licy. Przez następne lata rzeźba w drewnie stała się formą artystycznej ekspresji Ostoi – Lniskiego. Jego twórczość wielokrotnie była nagradzana na konkursach oraz prezentowana w Polsce i za granicą. W 2002 roku artysta przyjęty został w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W tym czasie zainteresował się także malarstwem. Fascynacja dawną twórczością ludową regionu skłoniła go do pierwszych prób malowania na szkle. Obrazy tego typu popularne na Kaszubach w XIX wieku, często uzupełniane fragmentami grafik, przetrwały w postaci nielicznych zabytków, zachowanych w kilku muzeach. I właśnie one stały się inspiracją dla Włodzimierza Ostoi – Lniskiego, który podjął próbę wskrzeszenia zapomnianej już na Kaszubach techniki, łączącej malarstwo na szkle i drzeworyt. Pierwsze wykonane grafiki z założenia miały być jedynie elementem obrazów na szkle. Z czasem drzeworyt tak zafascynował artystę, że stworzył cykl klocków, z których wykonane odbitki stanowiły już autonomiczne prace. Powstała ciekawa seria z przedstawieniami hagiograficznymi, mariologicznymi i chrystologicznymi, nawiązująca do tradycyjnych dla dawnej sztuki ludowej tematów. Charakterystyczna gruba kreska, brak szrafowań i powściągliwość w dekoracji nadają drzeworytom indywidualny charakter. Artysta ostatnio dodatkowo eksperymentuje, tworząc serie drzeworytów ukazywane w trzech odsłonach: obok surowych, nie kolorowanych grafik zestawia takie same odbitki kolorowane a także te wkomponowane w obrazy na szkle. Wykonał też kilka litografii. Obecnie Włodzimierz Ostoja-Lniski należy do nielicznych współczesnych twórców nieprofesjonalnych, którzy odważyli się na nowo powrócić do trudnej techniki drzeworytu, zarzuconej przez ludowych artystów w połowie XIX wieku Prace Władysława Ostoi-Lniskiego znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych.
obiekty związane:
5000001439 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Piotr
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2019.02.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©