BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001620
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 24 x 16 cm
miejsce powstania: Słowacja (Slovakia)
datowanie odbitki: przed 1949
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawiająca centralnie św. Michała Archanioła z uniesionymi ku górze skrzydłami, depczącego szatana. Święty ukazany jest w stroju rycerza rzymskiego: krótkiej tunice z monogramem "IHS". W dłoniach trzyma miecz i wagę. U jego stóp leży szatan o ciele zbliżonym do ludzkiego, z rogami na głowie i zakręconym ogonem. Tło kompozycji jest gęsto pokryte poziomymi pasami z nieregularnymi prostokątami. Przy dolnej krawędzi napis majuskułą. Nowodruk został odciśnięty z klocka o zaokrąglonych rogach, na którego brzegach musiały być drobne ubytki. Na rewersie pieczęcie: 1) przekreślona pieczęć Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej 2) Pieczęć z nr inw. Zakładu Badania Plastyki, Architektury, Zdobnictwa Ludowego P.I.S.
motyw ikonograficzny: szatan , święty Michał Archanioł
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SWATI MIHAL IHS
numer inwentarza: 84365/mek
uwagi: Drzeworyt pochodzący z zasobów Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej przekazany został do zbiorów Działu Sztuki w 2018 roku z Archiwum MEK. Grafika była darem czechosłowackich muzealników, którzy w III 1949 r. przebywali w Warszawie w związku z wernisażem wystawy w MN pt. "Czechosłowacka sztuka ludowa". Ofiarowane przy tej okazji nowodruki, wykonane ze słowackich i czeskich klocków znajdujących sie m.in. w zbiorach różnych muzeów trafiły później do zbiorów PME w Warszawie, MEK oraz Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. Drzeworyt pierwotnie znajdował się w zasobach Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. W 2018 . przekazany został do zbiorów Działu Sztuki z Archiwum MEK.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2018
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2022.10.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©